Profil użytkownika

Zakładka Informacje

Zakładka informacje
 1. Edytuj Avatar – dzięki funkcjonalności możemy zmienić avatar. Domyślnie awatar jest wygenerowany na podstawie imienia i nazwiska.
 2. Usuń Avatar – dla avatarów wgranych do aplikacji pojawia się opcja dzięki, której możemy usunąć wgrany avatar i przywrócić domyślny.
 3. Zmień hasło – klikając w przycisk pojawi się modal do zmiany hasła. Aby zmienić hasło należy podać obecne oraz wprowadzić nowe. Zamiana hasła w profilu użytkownika w systemie FlexiProject.
 4. Zapisz – przycisk do zapisywania zmian dla awataru użytkownika oraz pól: Imię i nazwisko, E-mail, Telefon, Język, Motyw. W przypadku przejścia na inny ekran bez zapisania zmian, zmiany zostaną utracone.
 5. Imię i nazwisko – pole obowiązkowe. W przypadku zmiany będzie ona widoczna w całym systemie.
 6. E-mail – adres e-mail, dzięki któremu użytkownik będzie mógł się logować oraz na który przyjdą powiadomienia.
 7. Telefon
 8. Język – możliwość zmiany języka, w którym wyświetlana jest aplikacja. Dostępne opcje to polski i angielski.
 9. Motyw – możliwość zmiany koloru menu po lewej stronie. Dostępne opcje to jasny i ciemny.
  Zmiana motywu menu w panelu użytkownika

Zakładka Powiadomienia

Z poziomu tej zakładki użytkownik może zdefiniować, jakie powiadomienia mailowe chciałby otrzymywać.
Zakładka powiadomienia

 1. Przypisanie do elementu – powiadomienie mailowe w momencie przypisania przez inną osobę do elementów harmonogramu, ryzyk, produktów.
 2. Przekroczenie planowanej daty końca – powiadomienia mailowe wysyłane wyłącznie po przekroczeniu planowanej daty końca elementów harmonogramu, do których jesteśmy przypisani jako właściciele.
 3. Aktualizacja scoringu – powiadomienia mailowe wysyłane w przypadku wymaganej aktualizacji naszych odpowiedzi na scoringu projektowym.
 4. Oczekująca akceptacja – powiadomienie mailowe wysyłane w przypadku startu poziomu akceptacji, do której jesteśmy przypisani.
 5. Zakończona akceptacja – powiadomienie mailowe wysyłane w przypadku otrzymania decyzji dotyczącej elementu, który zgłosiliśmy do akceptacji.
 6. Nowy przegląd projektu – powiadomienie mailowe wysyłane, gdy jesteśmy kierownikiem projektu i nasz projekt został przypisany do nowego przeglądu.