Zarządzanie projektami w średniej i dużej firmie

Zapewnij, aby ważne i strategiczne cele były skutecznie osiągane w Twojej organizacji.

Skontaktuj się z nami
W czytelny sposób zakomunikuj swoją strategię organizacji i pokaż, w jaki sposób zamierzasz ją zrealizować. Transparentna informacja o tym, jak idą strategiczne i inne ważne projekty pozwoli Ci “nie wypuścić ich z ręki” i osiągnąć sukces.

integrowintegrowanie celow strategicznych z projektami flexiprojectanie celow strategicznych z projektami flexiproject
Zintegruj cele strategiczne z projektami i nadaj im priorytety
W łatwy sposób możesz powiązać swoje cele strategiczne z projektami i określić, którymi projektami w sposób priorytetowy powinieneś się zająć. Takie podejście skoncentruje Twoje zasoby na najważniejszych działaniach i pomoże Ci osiągnąć sukces. Możliwe jest też, że w ten sposób zrezygnujesz z realizacji niektórych pomysłów, ponieważ nie znajdziesz uzasadnienia dla ich realizacji w kontekście Twoich strategicznych zamierzeń. Abyś wiedział, że podążasz we właściwym kierunku, zaprojektuj i monitoruj przy pomocy systemu FlexiProject KPI dla celów strategicznych.
Poznaj strategię
Monitorowanie przebiegu projektów i podejmowanie decyzji FlexiProject
Regularnie monitoruj przebieg projektów i podejmuj dobre decyzje
Sukces zapewni Ci sprawna wymiana informacji pomiędzy kierownictwem a zespołami projektowymi – automatyczne przeglądy projektowe idealnie Ci to umożliwią. Możesz zrezygnować z prezentacji .ppt oraz Exceli i pracować sprawnie w systemie FlexiProject. Ty zdecyduj, kiedy chcesz przyjrzeć się realizacji projektów, które toczą się w Twojej organizacji – podaj datę a resztą zajmie się system i Kierownicy Projektów przy wsparciu PMO.
Zobacz przeglądy projektowe
tworzenie raportow uzupelniajacych flexiproject
Jeśli automatyczne przeglądy to za mało, zbuduj w systemie uzupełniające raporty
FlexiProject umożliwia błyskawiczną możliwość tworzenia dowolnych raportów dotyczących realizowanych projektów. W ten sposób zawsze będziesz gotowy, aby odpowiedzieć praktycznie na każde pytanie Twojego kierownictwa. Możesz stworzyć raporty dedykowane dla działu finansowego, dla Sponsorów Projektów czy dla Zarządu Twojej firmy. Każdy raport może zostać spersonalizowany.
Sprawdź możliwości raportowania
Automatyzacja działań FlexiProject
Uwolnij PMO od działań, które w łatwy sposób możesz zautomatyzować
Twoje PMO nie musi już poprzez maile i telefony zbierać informacji od Kierowników Projektów i przygotowywać czasochłonnych prezentacji dla Komitetów Sterujących lub Zarządu firmy. PMO w zamian może tworzyć standardy i najlepsze praktyki zarządzania projektami oraz aktywnie wspierać zespoły projektowe. PMO znajdzie czas na analizę i właściwe komentowanie dla osób decyzyjnych sytuacji o projektach realizowanych w firmie. System FlexiProject pozwala skupić się tylko na działaniach dodających wartości.
Wdrażanie standardów dla powtarzalnych projektów FlexiProject
Wdrażaj standardy dla powtarzalnych projektów
Jeśli Twoja firma realizuje powtarzalne projekty, wówczas możesz zaprojektować dla nich wzorcowe szablony. Kierownik Projektu uruchamiając projekt przy wykorzystaniu szablonu, ma zaproponowany harmonogram, budżet, ryzyka oraz produkty, które może odpowiednio dostosować do własnego projektu. Ty masz pewność, że żaden Kierownik Projektu nie zapomni o żadnym istotnym elemencie projektu, a na dodatek każdy projekt zaplanuje bardzo sprawnie.
Odkryj szablony projektów
wykorzystywanie narzędzi do realizacji projektow flexiproject
Dostarcz zespołom projektowym komplet narzędzi, aby zrealizować każdy projekt
FlexiProject dostarcza pełny zestaw narzędzi, aby zaplanować i skutecznie zrealizować każdy projekt w organizacji. Zespoły projektowe mogą komunikować się w systemie, otrzymują notyfikacje mailowe o swoich obowiązkach a ze swojego spersonalizowanego dashboradu mogą sprawnie załatwiać wszystkie projektowe sprawy. Wszyscy wiedzą, co mają robić, mają łatwy dostęp do potrzebnych dokumentów, a kierownictwo firmy może skutecznie te działania obserwować i odpowiednio reagować.
Grupowanie projektów w portfele projektów FlexiProject
Jeśli prowadzisz dużo projektów, to pogrupuj je w portfele
FlexiProject pozwala Ci stworzyć dowolną ilość portfeli projektowych, abyś mógł lepiej monitorować i osiągać swoje strategiczne cele. Dla każdego portfela możesz wyznaczyć cele, jakie ma osiągnąć. Jeśli chcesz przeprowadzić przegląd projektów znajdujących się w portfelu, to możesz to w bardzo łatwy sposób zrobić w systemie.
Sprawdź portfele projektowe
Korzystanie z funkcjonalności scoringu FlexiProject
Chcesz obiektywnie selekcjonować pomysły na projekty – skorzystaj ze scoringu
Duże organizacje realizują dużo projektów, ale nie zawsze wybierają tylko najlepsze pomysły i przekształcają je w projekty. Skorzystaj z funkcjonalności scoringu, aby zaprojektować procesy wyboru najlepszych pomysłów na projekty. W ten sposób wprowadzisz zasadę, że przed uruchomieniem projektu zawsze odpowiednio przemyślisz jego zasadność. W ten sposób lepiej będziesz zarządzał priorytetami i lepiej wykorzystasz dostępne zasoby.
Poznaj moduł oceny
projektowanie przebiegu sciezek decyzyjnych flexiproject
Zdecyduj kto i w jakim zakresie może podejmować decyzje
Zaprojektuj przebieg ścieżek decyzyjnych potrzebnych do sprawnego podejmowania decyzji związanych z realizacją projektów. Dla różnego typu projektów i różnych sytuacji możesz stworzyć właściwą ścieżkę decyzyjną. Jeśli wybierzesz odpowiednią ścieżkę i uruchomisz proces decyzyjny, to resztą zajmie się już system FlexiProject.
Zobacz ścieżki akceptacji