Zarządzanie projektami innowacyjnymi

Terminowość i sukces projektów innowacyjnych błyskawicznie przekłada się na Twój zysk - możesz mieć to pod większą kontrolą.

Skontaktuj się z nami
Projekty innowacyjne, projektowanie nowych produktów i B+R jest kosztowne i jednocześnie ryzykowne. Bez nich jednak Twoja organizacja nie może dynamicznie rosnąć i konkurować. Jedyne wyjście to lepiej te projekty planować, monitorować i sprawniej podejmować niezbędne decyzje. Do tego potrzebne są dedykowane narzędzia takie jak np. System FlexiProject.

projektowanie-optymalnego-przebiegu-projektow-innowacyjnych-flexiproject
Zaprojektuj optymalny przebieg projektów innowacyjnych
FlexiProject pozwala Ci zbudować standard, według jakiego chcesz, aby realizowane były projekty innowacyjne w Twojej firmie. Możesz zbudować standard dla harmonogramu, budżetu, zdefiniować potencjalne ryzyka oraz oczekiwane produkty. Możesz określić oczekiwany czas trwania czy osoby odpowiedzialne za określone działania. Z góry możesz też określić odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i w których punktach projektu mają być podejmowane. Takich standardów możesz zbudować więcej niż jeden. To wszystko wprowadza dużo przejrzystości i porządku i daje większe prawdopodobieństwo sukcesu.
Poznaj szablony projektów
Tworzenie portfeli dla projektów innowacyjnych FlexiProject
Twórz portfele dla projektów innowacyjnych i systematycznie monitoruj ich przebieg
Projekty innowacyjne możesz dla łatwiejszego zarządzania grupować w portfele. W regularnych odstępach czasu powinieneś przeglądać sytuację na poszczególnych projektach przy wykorzystaniu automatycznych przeglądów projektowych. Jeśli będziesz potrzebował bardziej szczegółowych danych, to w systemie FlexiProject możesz zaprojektować dowolne raporty dotyczące sytuacji na projektach innowacyjnych. W ten sposób w każdej chwil będziesz wiedział, co się dzieje i będziesz miał duży komfort panowania nad sytuacją.
Poznaj portfele projektów
Wdrażanie najlepszych praktyk FlexiProject
Wdrażaj najlepsze praktyki i ucz się na wcześniejszych doświadczeniach
System FlexiProject pozwala Ci budować bazę wiedzy oraz najlepszych praktyk. Dla każdego ze zdefiniowanych produktów, które chcesz, aby powstały w projekcie innowacyjnym możesz w systemie zamieścić najlepsze praktyki, czyli podpowiedzi (artykuły, prezentacje, instrukcje itp.), jak je najlepiej wykonać. W gotowej w systemie Karcie Zamknięcia Projektu możesz opisać doświadczenia i lessons learned ze zrealizowanych już projektów. Po jakimś czasie, jeśli będziesz chciał, możesz stworzyć raport z lessons learned z zamkniętych już projektów innowacyjnych i zrozumieć, co możesz robić lepiej.
Realizowanie innowacyjnych projektów wykorzystując światowe metodyki FlexiProject
Realizuj projekty innowacyjne wykorzystując światowe metodyki
Najlepszym i sprawdzonym światowym standardem do realizacji projektów innowacyjnych jest metodyka Stage Gate. Polega ona na podzieleniu projektu na główne etapy i podejmowanie decyzji po każdym etapie na tzw. bramkach decyzyjnych. Jeśli chcesz wdrożyć w swojej firmie taki standard, to system FlexiProject Ci to umożliwi.
Zarządzanie zmianami w trakcie trwania projektów FlexiProject
Odpowiednio zarządzaj zmianami w trakcie trwania projektów
Projekty innowacyjne to duża niepewność i nie wszystko da się przewidzieć w momencie uruchamiania projektu. Oznacza to, że w trakcie będziesz musiał podejmować ważne decyzje i dostosowywać projekt do informacji, które będziesz systematycznie pozyskiwał. FlexiProject pozwala Ci mieć wszystkie zmiany pod pełną kontrolą. Gotowy wniosek o zmianę pozwala uzasadnić zmianę, odpowiednie ścieżki decyzyjne zapewnią dobre podejmowanie decyzji, a możliwość sięgnięcia do historii zmian da Ci zrozumienie wszystkiego, co się działo na projekcie od momentu jego uruchomienia.
Sprawdź plan projektu
Sprawdź możliwości FlexiProject
Sprawdź pełnię możliwości programu do zarządzania projektami FlexiProject
Skontaktuj się z nami