Zarządzanie projektami o powtarzalnym charakterze

Realizację projektów o powtarzalnym charakterze możesz istotnie ułatwić i wdrożyć dla nich odpowiednie standardy

Skontaktuj się z nami
Jeśli Twoja organizacja prowadzi wiele projektów o powtarzalnym charakterze, to powinieneś dążyć do ich ustandaryzowania. Ułatwisz w ten sposób proces planowania zespołom projektowym, będziesz wiedział, że nikt o niczym nie zapomniał i istotnie przyspieszysz cały proces.

projektowanie optymalnego przebiegu projektow powtarzalnych flexiproject
Zaprojektuj optymalny przebieg projektów powtarzalnych
FlexiProject pozwala Ci zbudować standard, według jakiego chcesz, aby realizowane były projekty powtarzalne w Twojej firmie. Możesz zbudować standard dla harmonogramu, budżetu, zdefiniować potencjalne ryzyka oraz oczekiwane produkty. Możesz określić oczekiwany czas trwania czy osoby odpowiedzialne za określone działania. Z góry możesz też określić odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i w których punktach projektu mają być podejmowane. Takich standardów możesz zbudować więcej niż jeden. To wszystko wprowadza dużo przejrzystości i porządku i daje większe prawdopodobieństwo sukcesu.
Zobacz szablony projektów
tworzenie portfeli dla projektow o podobnym charakterze flexiproject
Twórz portfele dla projektów o podobnym charakterze i systematycznie monitoruj ich przebieg
Projekty o powtarzalnym charakterze możesz dla łatwiejszego zarządzania grupować w portfele. W regularnych odstępach czasu powinieneś przeglądać sytuację na poszczególnych projektach przy wykorzystaniu automatycznych przeglądów projektowych. Jeśli będziesz potrzebował bardziej szczegółowych danych, to w systemie FlexiProject możesz zaprojektować dowolne raporty dotyczące sytuacji na tych projektach. W ten sposób w każdej chwil będziesz wiedział, co się dzieje i będziesz miał duży komfort panowania nad sytuacją.
Odkryj portfele projektowe
wdrazanie najlepszych praktyk flexiproject
Wdrażaj najlepsze praktyki i ucz się na wcześniejszych doświadczeniach
System FlexiProject pozwala Ci budować bazę wiedzy oraz najlepszych praktyk. Dla każdego ze zdefiniowanych produktów, które chcesz, aby powstały w projekcie, możesz w systemie zamieścić najlepsze praktyki, czyli podpowiedzi (artykuły, prezentacje, instrukcje itp.) mówiące o tym, jak je najlepiej wykonać. W gotowej w systemie Karcie Zamknięcia Projektu możesz opisać doświadczenia i lessons learned ze zrealizowanych już projektów. Po jakimś czasie, jeśli będziesz chciał, możesz stworzyć raport z lessons learned z zamkniętych już projektów i zrozumieć, co możesz robić lepiej.
Poznaj produkty projektu
dowolne dostosowywanie projektu z szablonu flexiproject
Uruchomiony z szablonu projekt możesz dostosować do jego indywidualnej sytuacji
Nie każdy projekt zaliczany do projektów powtarzalnych jest identyczny. FlexiProject jest elastyczne i jeśli uruchomisz projekt z szablonu, to będziesz mógł jego harmonogram, budżet, ryzyka oraz zestaw produktów szybko dostosować do jego bieżących uwarunkowań. W ten sposób system FlexiProject dużo ułatwia, ale nic nie ogranicza.
zarzadzanie zmianami w trakcie trwania projektow flexiproject
Odpowiednio zarządzaj zmianami w trakcie trwania projektów
Projekty powtarzalne, szczególnie takie, które trwają dość długo to często duża niepewność i nie wszystko da się przewidzieć w momencie uruchamiania projektu. Oznacza to, że w trakcie będziesz musiał podejmować ważne decyzje i dostosowywać projekt do informacji, które będziesz systematycznie pozyskiwał. FlexiProject pozwala Ci mieć wszystkie zmiany pod pełną kontrolą. Gotowy wniosek o zmianę pozwala uzasadnić zmianę, odpowiednie ścieżki decyzyjne zapewnią dobre podejmowanie decyzji, a możliwość sięgnięcia do historii zmian da Ci zrozumienie wszystkiego, co się działo na projekcie od momentu jego uruchomienia.
Sprawdź jak wygląda plan projektu
Sprawdź możliwości FlexiProject
Sprawdź pełnię możliwości programu do zarządzania projektami FlexiProject
Skontaktuj się z nami