Krok po kroku Krótkie samouczki pokazujące podstawy pracy z aplikacją FlexiProject

Krok po kroku - poznaj funkcje FlexiProject
Projekty - tworzenie nowego projektu - blog o zarządzaniu projektami
Jak dodać projekt
Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces tworzenia nowego projektu w systemie FlexiProject.

Zobacz

Zakładka harmonogram - zarządzanie harmonogramem - blog o zarządzaniu projektami
Zarządzanie harmonogramem
Dowiedz się, w jaki sposób zarządzać harmonogramem, zadaniami, kamieniami milowymi.

Zobacz

Dodaj widżet - rzeczy i zadania do wykonania w widoku FlexiProject - blog o zarządzaniu projektami
Rzeczy i zadania do wykonania
Zobacz, w jaki sposób możesz odnaleźć swoje rzeczy do wykonania.

Zobacz

Tworzenie portfela projektowego - jak łatwo stworzyć i zarządzać portfelem projektów - blog o zarządzaniu projektami
Tworzenie i zarządzanie portfelem projektów
Grupuj projekty w portfele i zarządzaj nimi.

Zobacz

Dodawanie pozycji na budżecie - zarządzanie budżetem projektowym we FlexiProject - blog o zarządzaniu
Budżet w projekcie
Dowiedz się, w jaki sposób możesz zarządzać budżetem projektowym.

Zobacz