Instrukcje FlexiProject Jak korzystać z systemu?

Zarządzanie projektami we FlexiProject - instrukcje

Administracja

Dashboard - pulpity użytkowników
Dashboard
Dopasuj pulpit użytkownika do swoich potrzeb.

Dashboard

Zmiana motywu menu w panelu użytkownika
Profil użytkownika
Wszystkie ustawienia dotyczące użytkownika.

Profil użytkownika

Użytkownicy
Administracja użytkowników
Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami.

Administracja użytkowników

Przypisywanie użytkowników do grup
Administracja grup
Zarządzanie grupami użytkowników na projektach.

Administracja grup

Organizacja
Ustawienia systemowe
Zarządzaj ustawieniami systemowymi, przypisuj role, wydatki i ryzyka.

Ustawienia systemowe

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami w portfelu
Portfele projektów
Twórz portfele projektów i wygodnie nimi zarządzaj.

Portfele projektów

Raporty
Twórz raport na temat realizowanych projektów.

Raporty

Produkty - lista
Produkty projektu
Twórz listy produktów i dodawaj do nich szczegółowe informacje.

Produkty projektu

Ryzyka
Ryzyka projektu
Twórz listy ryzyk projektowych i dodawaj szczegóły na ich temat.

Ryzyka projektu

Plan projektu
Zaplanuj projekt i dodawaj szczegółowe informacje na temat budżetu, harmonogramu, czy samego projektu.

Plan projektu

Dokumenty - lista
Dokumenty projektu
Twórz listy dokumentów projektowych oraz uzupełniaj najważniejsze informacje na temat projektu w Karcie projektu.

Dokumenty projektu

Dashboard
Dashboard projektu
Sprawdzaj podsumowanie z całego projektu na dashboardzie, dzięki opcji automatycznego zaciągania informacji z innych zakładek.

Dashboard projektu

Ustawienia - informacje
Ustawienia projektu
Dowolnie dostosowuj uprawnienia i szczegóły projektu.

Ustawienia projektu

Projekt - zasoby
Zespół projektu
Zarządzaj zespołem projektowym. Twórz listy zasobów, dodawaj do nich szczegóły i dowolnie je alokuj.

Zespół projektu

Projekty
Projekt
Dodawaj nowe projekty.

Projekt

Zasoby
Zarządzaj zasobami tworząc listy, dodając informacje o użytkownikach, czy ustawiając ich dostępność.

Zasoby

Przegląd - projekt - szczegóły
Przegląd projektu
Twórz listy przeglądów i dodawaj szczegóły na ich temat.

Przegląd projektu

Biuro Zarządzania Projektami

Ścieżka akceptacji - szczegóły
Ścieżki akceptacji
Filtruj informacje o projektach oraz oceniaj ich atrakcyjność.

Ścieżki akceptacji

Przeglądy projektowe
Przeglądy projektowe
Dodawaj przeglądy projektów oraz szczegółowe informacje na ich temat.

Przeglądy projektowe

Strategia
Strategia
Twórz strategię projektu, dodawaj nowe cele, grupuj je i dodawaj mierniki.

Strategia

Sprawdź możliwości FlexiProject
Sprawdź pełnię możliwości programu do zarządzania projektami FlexiProject
Skontaktuj się z nami