O FlexiProject

Kilka słów o nas

Przełomowe rzeczy na świecie najczęściej powstają z pasji. Najlepsze rozwiązania natomiast są skutkiem wnikliwej obserwacji potrzeb i problemów oraz chęci stworzenia czegoś wyjątkowego – podobnie zaczęła się historia prowadząca do powstania systemu FlexiProject.

Kim jesteśmy?

Zespół FlexiProject to osoby o bardzo zróżnicowanym i uzupełniającym się doświadczeniu. Przez wiele lat zarządzaliśmy projektami w różnego typu organizacjach i branżach. Stykaliśmy się w tym czasie z wieloma problemami w obszarze zarządzania projektami, wykorzystywaliśmy także różne systemy IT wspierające zarządzanie projektami, jak również obserwowaliśmy co realnie przeszkadza skutecznie zarządzać projektami prestiżowym organizacjom. W ten sposób zrodził się pomysł zbudowania systemu FlexiProject, który pozwoli zespołom projektowym zrealizować skutecznie dowolny projekt, a PMO oraz Zarząd będą miały doskonały wgląd w to, jak realizowane są projekty w firmie. System, który jednocześnie zautomatyzuje wiele procesów i rozwiąże te problemy, które my obserwowaliśmy przez lata i które można znaleźć w aktualnych międzynarodowych badaniach.

Obecnie wiele rozpoznawalnych firm i setki użytkowników w swojej codziennej pracy korzystają z powodzeniem z FlexiProject do prowadzenia projektów. W systemie są planowane, realizowane i raportowane projekty rozwoju nowych produktów, B+R, inwestycyjne, usprawniania procesów, marketingowe i sprzedażowe, organizacyjne oraz inne. Funkcje automatycznych przeglądów projektowych, elastycznych raportów czy też monitorowanie portfeli projektowych pozwalają zarządom firm mieć doskonały wgląd w przebieg realizowanych w firmie projektów. Pracownicy Biur Zarządzania Projektami mniej pracy poświęcają na działania administracyjne. Na wdrożeniu systemu korzystają wszyscy zaangażowani w realizację i monitorowanie projektów w organizacjach.

Czym się kierujemy?

Cieszymy się z faktu, że wiele już osiągnęliśmy ale też z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość. Nasza strategia rozwoju, choć wymaga wiele pracy to jest bardzo ambitna i opiera się na czterech filarach:

1. Ciągłe doskonalenie systemu
Nie stoimy w miejscu, każdego dnia z energią i pasją rozwijamy nasz system. Regularnie dostarczamy naszym Klientom kolejne wersje oprogramowania. Dużo wysiłków wkładamy w budowę intuicyjnego, przyjaznego dla użytkowników oraz elastycznego sytemu. W dynamicznym otoczeniu biznesowym elastyczność jest dla nas najwyższym priorytetem, ponieważ daje ona Klientom możliwość „dostrojenia” systemu do bieżących potrzeb ich organizacji. Możliwość ukrywania wielu funkcji, których akurat teraz firma nie potrzebuje powoduje, że system jest „przejrzysty” a gdy zajdzie taka potrzeba w przyszłości można je włączyć i z powodzeniem z nich korzystać. Dla przykładu jeśli firma obecnie nie ma spisanej strategii i nie wiąże celów strategicznych z projektami to moduł Strategii w systemie może po prostu wyłączyć. Jeśli jednak za rok taka strategia powstanie to firma nie będzie musiała poszukiwać nowego sytemu, będzie mogła moduł Strategii samodzielnie uruchomić i rozpocząć korzystanie z niego.
2. Wyjątkowe miejsce pracy
Praca z pasją wymaga stworzenia przyjaznych warunków. W wewnętrznych dyskusjach nie ma hierarchii, każdego głos się liczy i każdy ma wpływ na kształt dalszego rozwoju systemu. To sprawia, że każdy jest kreatywny i chętnie codziennie przychodzi do pracy. Pracujemy w oparciu o metodyki zwinne i z wykorzystaniem najlepszych technologii.
3. Wsłuchiwanie się w potrzeby Klientów
Naszą filozofią jest rozwój systemu w oparciu o potrzeby zgłaszane nam przez naszych Klientów. Chcemy rozwiązywać pragmatyczne problemy i dostarczać funkcjonalności, które sprawdzają się w praktyce. Doskonale znamy wiele różnych metodyk zarządzania projektami, jednak nie skupiamy się konkretnie na żadnej z nich. Nie kwestionujemy przez to ich przydatności, ale czerpiemy z nich to co najlepsze, a potem sprawdzamy i poprawiamy ich zastosowanie w codziennej pracy. Stawiamy na skuteczność i pragmatyzm przede wszystkim.
4. Promowanie dobrych praktyk zarządzania projektami
Czujemy się odpowiedzialni za wniesienie naszego wkładu w rozwój najlepszych praktyk zarządzania projektami w Polsce. Na naszym firmowym blogu dzielimy się dobrymi praktykami i naszymi doświadczeniami. Współpracujemy z prestiżowymi organizacjami, fundacjami oraz osobami zaangażowanymi w rozpowszechnianie wiedzy o skuteczności w zarządzaniu projektami. Jesteśmy otwarci na współpracę ponieważ wierzymy, że tak jest łatwiej i jednocześnie skuteczniej.

Wnikliwie obserwujemy światowe trendy w zarządzaniu projektami, kierunki rozwoju rozpoznawalnych systemów IT wspierających zarządzanie projektami, wiemy co dzieje się w polskich organizacjach i jakie są ich potrzeby i dlatego jesteśmy przekonani, że FlexiProject będzie jednym z najlepszych systemów do zarządzania projektami jakie są dostępne na rynku. Każdego dnia z energią, pasją i entuzjazmem pracujemy na pozycję lidera.