Zanim rozpoczniesz realizację projektu wypełnij systemową Kartę Projektu

Karta Projektu pozwoli Twojej organizacji w uporządkowany sposób stworzyć zbiór najważniejszych założeń związanych z realizacją projektu.

Skontaktuj się z nami
Najważniejsze założenia w Karcie Projektu FlexiProject
Trzymaj najważniejsze założenia w Karcie Projektu
Program do zarządzania projektami FlexiProject pozwala Ci zapisywać najważniejsze wymagania oraz założenia na wbudowanej Karcie Projektu. Informacje takie jak: zakres projektu, cele biznesowe, wpływ na inne projekty, mierniki oceny projektu będą zawsze trzymane w jednym miejscu.
Spisywanie wniosków z projektów na karcie zamknięcia FlexiProject
Spisuj wnioski z projektów w karcie zamknięcia
Karta zamknięcia projektu pozwala Ci w kompleksowy sposób stworzyć podsumowanie z realizacji projektu. Wbudowane wykresy zmian na projekcie w czytelny sposób pokażą Ci, jak mocno odchyliłeś się od pierwotnych założeń. Opis wniosków z projektów tzw. “Lessons Learned” pozwoli Ci w przyszłości efektywniej prowadzić kolejne projekty.
Możliwość wydruku karty projektu FlexiProject
Twoja organizacja musi mieć wszystko na papierze?
Nie ma problemu. Nasze karty projektów są dostosowane do organizacji, gdzie najważniejsze rzeczy muszą być zatwierdzone fizycznym podpisem. W prosty sposób będziesz mógł wydrukować każdą kartę, gdzie będzie już przewidziane miejsce na podpis osoby akceptującej.
Automatyczne zaciąganie się danych FlexiProject
Wszystkie dane zaciągają się automatycznie
Nie musisz kontrolować spójności danych na karcie projektu z innymi częściami systemu. FlexiProject sam dopilnuje, aby takie informacje jak harmonogram, kamienie milowe, budżet, role projektowe, numer projektu i wiele innych zaciągały się automatycznie z innych zakładek aplikacji.
Akceptacja karty projektu za pomocą ścieżek akceptacji FlexiProject
Akceptuj kartę projektu za pomocą ścieżek akceptacji
Nasze rozwiązania pozwalają Ci zdecydować jakim procesem ma być akceptowana Twoja karta projektu. Sam tworzysz poziomy oraz przypisujesz do nich osoby akceptujące i opiniujące. Każda z akceptacji jest trzymana w systemie i zawsze możesz do niej wrócić.
Sprawdź, jak działają ścieżki akceptacji
Obserwacja zmian na karcie projektu FlexiProject
Sprawdź, jak zmieniała się karta projektu w czasie jego trwania
Każda zmiana planu na projekcie powoduje archiwizację karty projektu. W prosty sposób możesz powrócić do historycznych wersji kart projektu i sprawdzić początkowe założenia, jakie zostały przyjęte dla projektu.
Zobacz, jak wyglądają zmiany na projekcie
Sprawdź możliwości FlexiProject
Sprawdź pełnię możliwości programu do zarządzania projektami FlexiProject
Skontaktuj się z nami