Zastosowanie programu do zarządzania projektami

FlexiProject wykorzystasz z powodzeniem w każdym miejscu organizacji do realizacji różnych projektów.

Skontaktuj się z nami
Zarządzanie małymi projektami i dużymi przedsięwzięciami; realizacja różnego typu projektów z wykorzystaniem różnych metodyk; skuteczne wsparcie dla Zespołów Projektowych, PMO i Zarządów firm; wsparcie w osiąganiu celów biznesowych – to wszystko oferuje system FlexiProject.

wsparcie-informatyczne-w-zarzadzaniu-projektami: skuteczny system do zadządzania projektami
Projekty w dużych organizacjach potrzebują dobrego wsparcia informatycznego
Duże organizacje realizują szereg projektów i chcą nad nimi skutecznie panować. PMO w takich firmach potrzebują rozumieć status realizowanych projektów i dostarczać informację zarządom firm. Automatyczne przeglądy projektowe, bogate możliwości raportowania, pilnowanie standardów czy też elastyczne ścieżki akceptacji oferowane przez FlexiProject istotnie usprawniają pracę nad projektami w dużych firmach.
Sprawdź FlexiProject w dużej firmie
budowanie-kultury-projektowej-w-organizacji przy pomocy systemu do zarządzania projektami
Buduj kulturę zarządzania projektami w małej firmie
Jeśli wdrożysz FlexiProject to zrozumiesz, że wcześniej tylko Ci się wydawało że panujesz nad realizacją zadań i projektów w swojej formie. Już po zrobieniu nawet prostego planu dla każdego projektu będziesz zawsze wiedział czy jesteś na czas i jak wygląda sytuacja finansowa projektu – bez punktu odniesienia zarządzanie jest trudne. Czytelnie określisz odpowiedzialność za zadania i nikt o niczym nie zapomni. Łatwo zrobisz raporty pokazujące Ci co robią Twoi pracownicy. To spowoduje, że Twoja firma będzie po prostu działać sprawniej.
Odkryj rozwiązanie dla małych firm
dane-o-projektach-dla-kontrollingu: skuteczny system do zarządzania projektami
Działy kontrolingu potrzebują rozumieć sytuację finansową projektów
Jak wygląda realizacja budżetu projektu w stosunku do planu, jakie koszty projektu przechodzą na kolejny rok budżetowy, jak rozkładają się wydatki projektowe na poszczególne MPK, jak wygląda prognoza wydatków od teraz do końca roku – działy finansowo-kontrolingowe potrzebują takich informacji aby stworzyć budżet firm, jego prognozę oraz raportować co miesiąc wyniki zarządcze. Po wdrożeniu systemu FlexiProject takie informacje będą zawsze dostępne od ręki.
Zobacz rozwiązania dla kontrolingu
zarzadzanie-projektami-innowacyjnymi - system do zarzadzania projektami
Zarządzaj innowacjami w ustrukturyzowany sposób
FlexiProject wspiera zarządzanie projektami innowacyjnymi oraz B+R. W systemie możesz podzielić projekt na fazy oraz bramki decyzyjne i zastosować w ten sposób światową metodykę Stage Gate. Jeśli projektujesz dużo nowych produktów to dla takich projektów możesz stworzyć standardy. Takie projekty możesz też w systemie podzielić na portfele i lepiej rozumieć ich przebieg. FlexiProject sprawi, że więcej projektów zakończy się sukcesem, zostaną zakończone szybciej a odchylenia od budżetu będą mniejsze – dobra informacja pozwoli Ci szybciej reagować i minimalizować ryzyka.
Poznaj zarządzanie projektami innowacyjnymi
narzędzia projektowe dla zarządu - system do zarządzania projektami
Zarząd firmy od teraz ma wszystko do podejmowania dobrych decyzji
Zarząd firmy nie chce czekać do końca miesiąca aż pojawi się raport z PMO o sytuacji na realizowanych projektach. Bieżąca, kompleksowa i bardzo czytelna informacja stanie się w każdej chwili dostępna po wdrożeniu systemu FlexiProject. W każdym miejscu z dostępem do internetu będziesz mógł błyskawicznie zorientować się jak idą projekty i szybko zareagować o ile zajdzie taka potrzeba. Będziesz miał spersonalizowane raporty oraz zwięzłe executive summary dla każdego projektu – to duże wsparcie w podejmowaniu dobrych decyzji.
Sprawdź narzędzia dla zarządu firmy
cyfrowe-wsparcie-dla-pmo - system do zarządzania projektami
W ciągu miesiąca możesz stać się cyfrowym PMO
PMO aby uwolnić się od szeregu manualnych i pracochłonnych czynności potrzebuje dobrego wsparcia informatycznego. Automatyczne przeglądy projektowe oraz bogate możliwości raportowania wyręczą Cię od tych żmudnych działań. Od teraz skupisz się na rozumieniu sytuacji projektowej i dobremu jej komentowaniu na czym zdecydowanie zyskasz w oczach całej organizacji. FlexiProject to intuicyjny i elastyczny system do kompleksowego zarządzania projektami który wdrożysz szybciej niż w miesiąc.
Odkryj narzędzia dla Biura Zarządzania Projektami
ograniczanie-pracy-przy-powtarzalnych-projektach-za-pomoca-szablonow-flexiproject - system do zarządzania projektami
Ogranicz pracę przy powtarzalnych projektach wykorzystując szablony projektów
Skorzystaj z szablonów projektów, aby w projektach powtarzalnych w ciągu kilku sekund mieć stworzony cały harmonogram, budżet, ryzyka i produkty. Wystarczy, że podasz datę startu lub końca projektu a FlexiProject sam na podstawie tej daty wygeneruje harmonogram uwzględniając dni robocze na projekcie.
Poznaj szablony projektów

System do zarządzania projektami FlexiProject

System do zarządzania projektami FlexiProject w pełni wspiera pracę zdalną w dużych i małych organizacjach. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w najbliższej przyszłości praca zdalna stanie się normą w większości organizacji. Jednak aby pracownicy mogli pracować nad projektami w rozproszonym zespole i z każdego miejsca, które ma dostęp do Internetu, to przygotowany do pracy zdalnej system do zarządzania projektami jest praktycznie niezbędny.

Praca z takim systemem zapewnia zdecydowanie lepszy komfort i dużo większą skuteczność niż praca z rozproszonymi plikami, które można przesyłać drogą mailową i omawiać na wideokonferencjach lub kolejnych spotkań zespołu projektowego. W systemie do zarządzania projektami FlexiProject każdy użytkownik ma swój indywidulany dashboard, na którym w czytelny sposób wyświetlane są wszystkie obowiązki, jakie dany członek zespołu ma wykonać w projektach w których uczestniczy.

Taki indywidualny dashboard „mówi” każdemu użytkownikowi natychmiast rano po zalogowaniu się do systemu jakie zadania ma zaległe, co ma wykonać dzisiaj, a co w ciągu najbliższych 7 czy też 14 dni. Zwalnia to pracownika z konieczności ciągłego planowania pracy i działań, a pozwala skupić się na bieżących priorytetach i właściwej realizacji projektu.

Takie możliwości systemu wspierają też Biuro Zarządzania Projektami, które powinno na bieżąco monitorować prace i przebieg realizacji samego projektu. Również dla tych i innych interesariuszy dobry system do zarządzania projektami, wspierający pracę zdalną, jest niezbędny. Skala pracy zdalnej, która stała się w ostatnim roku koniecznością, zdecydowanie zaskoczyła większość organizacji. Niemniej wiele firm bardzo szybko dostosowało się do niej właśnie dzięki szerokiej dostępności różnych systemów, między innymi dobrych systemów do zarządzania projektami.

Wdrożenie w firmie czy PMO dobrego systemu do zarządzania projektami daje nie tylko korzyści z jego używania. Ogromną korzyścią (która przekłada się na wymierne zyski finansowe i czasowe) jest uporządkowanie szeregu procesów w organizacji związanych z zarządzaniem projektami, które trzeba na początku przemyśleć, aby dobrze wdrożyć system. To powoduje już na starcie, że organizacja staje się lepsza – właśnie dzięki odpowiedniemu systemowi do zarządzania projektami.Sprawdź możliwości FlexiProject
Sprawdź pełnię możliwości programu do zarządzania projektami FlexiProject
Skontaktuj się z nami