Rola systemu w zarządzaniu projektami Główne zastosowania

Wykorzystanie programu w zarządzaniu projektami

Pracę nad każdym projektem można dziś wspierać dzięki dedykowanemu programowi, opracowanemu z myślą o poprawie efektywności pracy i wspieraniu zespołu na każdym etapie prac. FlexiProject ułatwiają m.in. planowanie, tworzenie harmonogramu, nadawanie poszczególnym zadaniom priorytetu czy przydzielanie ich do poszczególnych pracowników.

W jakich sytuacjach wykorzystanie systemu do pracy z projektami może okazać się szczególnie pomocne?

Ocena projektu - Biuro Zarządzania Projektem
Selekcja pomysłów na projekty
Dzięki wsparciu systemu możesz oceniać pomysły według zadanych kryteriów za pomocą macierzy scoringowej i przekształcać je w projekty wnoszące największe korzyści dla Twojej firmy.

Więcej o scoringu projektowym

Grupowanie projektów w portfele
Zarządzaj projektami w sposób ustrukturyzowany łącząc je w portfele. Monitoruj w czytelnych dashboard’ach realizację celów biznesowych w ramach zdefiniowanych grup projektowych.

Zarządzanie portfolio projektów

Powiązanie projektów ze strategią
Wprowadź swoje cele strategiczne oraz mierniki realizacji do programu, przypisując im projekty. Monitoruj, w jakim stopniu Twoje działania projektowe pokrywają wdrożenie strategii.

Realizacja celów przez projekty

Łatwe w organizacji przeglądy projektowe
Zautomatyzowane przeglądy projektowe
Zadbaj o utrzymanie odpowiednio wysokiej jakości danych dostarczanych przez zespoły projektowe. Korzystaj z automatycznych przeglądów, które dostarczą Ci informacji o aktualnej sytuacji na projektach.

Zorganizowane przeglądy projektowe

Skontaktuj się z nami by otrzymać dostęp do bezpłatnej wersji DEMO
Sprawdź pełnię możliwości programu do zarządzania projektami FlexiProject
Zamów demo