Wsparcie dla zarządu Osiągaj cele biznesowe przez realizację projektów

Systemowe wsparcie zarządu w realizacji projektów

Pełna kontrola nad projektami

FlexiProject to skuteczne narzędzie wspierające zarządy firm w osiąganiu celów biznesowych. Umożliwia monitorowanie stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych firmy nie tylko poprzez ich powiązanie w systemie z miernikami efektywności (KPI) oraz projektami. Oprogramowanie wspiera także szereg innych obszarów, kluczowych dla zarządu organizacji.

Powiązanie ze strategią
W jednym miejscu na matrycy wsparcia strategii Zarząd może upewnić się, czy projekty realizowane w firmie wspierają strategię i w jakim stopniu. Dodatkowo monitorować można mierniki efektywności zdefiniowane dla celów strategicznych.

Portfele projektowe
Zyskaj możliwość grupowania projektów w portfele. Każdy portfel ma swojego właściciela, który dba o odpowiednią jego kompozycję i dostarczenie efektów biznesowych oczekiwanych przez Zarząd.

Ocena projektu - Biuro Zarządzania Projektem
Ocena atrakcyjności projektów
Wykorzystując moduł oceny pomysłów na projekty, Zarząd otrzyma unikalne narzędzie oceny i obiektywnego wyboru najlepszych projektów do realizacji. W znacznej mierze wyeliminuje to problemy związane z „emocjami”, „silnymi osobowościami” czy też polityką organizacyjną.

Łatwe w organizacji przeglądy projektowe
Przeglądy projektowe
Automatyczne przeglądy projektowe dają Zarządowi możliwość szybkiego zrozumienia, jaka jest „kondycja” i główne problemy każdego z projektów. Można to zrobić np. w podróży, bez przeszukiwania maili i bez proszenia kogokolwiek o informacje.

Łatwe wdrożenie standardów zarządzania projektami
Standardy projektowe
Aplikacja wymusza stosowanie się kierowników projektów do wyznaczonych standardów zarządzania projektami zaczerpniętych z metodyk Prince2 czy też Stage Gate Methodology, które są zaszyte w systemie.

Plan projektu i jego lista zmian - Zarządzanie Projektem
Zarządzanie zmianą
Każda istotna zmiana w planie projektu jest rejestrowana i wymaga akceptacji osoby decyzyjnej. W ten sposób Zarząd wprowadza w firmie mechanizm dyscyplinujący kierowników projektów do osiągania założonych harmonogramów i budżetów – a tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o zmiany.

Raporty - Biuro Zarządzania Projektami
Statusy i raporty
Każdy Członek Zarządu może mieć w systemie zaprojektowany dowolny, własny zestaw raportów o sytuacji projektowej w firmie – przy założeniu, że firma ma „silną” kulturę zarządzania projektami, takie raporty są zawsze aktualne. System FlexiProject pomaga właśnie taką „silną” kulturę zbudować.

Skontaktuj się z nami by otrzymać dostęp do bezpłatnej wersji DEMO
Sprawdź pełnię możliwości programu do zarządzania projektami FlexiProject
Zamów demo