Portfele projektów

Lista portfeli

Portfele projektów
 1. Dodawanie – za pomocą tego przycisku, możemy utworzyć nowy portfel. Po kliknięciu pojawia się okno do wprowadzenia nazwy portfela.

 2. Filtrowanie – po kliknięciu w przycisk pojawia się okno, dzięki któremu możemy w prosty sposób przefiltrować listę po frazie, która występuje w nazwie. Za pomocą krzyżyka na końcu możemy zamknąć oraz schować filtr.
  Filtrowanie listy portfeli
 3. Sortowanie – za pomocą strzałki możemy zmienić filtrowanie w tabeli.
 4. Nazwa portfela – klikając w nazwę portfela możemy przejść do jego szczegółów.
 5. Awatary projektów – lista awatarów projektów, przypisanych do portfela. Po najechaniu na awatar widoczna jest nazwa projektu.

Projekty

Zarządzanie projektami w portfelu
 1. Ocena projektów wykres korzyści i złożoności wszystkich projektów z portfela. Kropki odpowiadają poszczególnym projektom i są pokolorowane w zależności od statusów projektów. Kliknięcie w kropkę powoduje pojawienie się szczegółowych informacji na temat projektu w tabeli obok. Kropkę można również podświetlić klikając w wiersz projektu w tabeli pod wykresem.
 2. Informacje o projekcie wszystkie szczegółowe informacje dotyczące projektu. Tabela uzupełniana jest informacjami w momencie zaznaczenia kropki na wykresie oceny lub wiersza w tabeli projektów.
 3. Dodaj projekt – za pomocą tego przycisku, możemy dodać nowe projekty do portfela. Po kliknięciu pojawi się okienko z wszystkimi projektami, jakie możemy dodać do portfela.

 4. Filtr – po kliknięciu w przycisk pojawia się okno, dzięki któremu możemy w prosty sposób przefiltrować listę projektów po frazie, która występuje w nazwie po statusie projektu, kondycji lub kierowniku. Za pomocą krzyżyka na końcu możemy zamknąć oraz schować filtr.

  Filtrowanie listy projektów

 5. Nowy przegląd – klikając w ten przycisk możemy utworzyć nowy przegląd projektowy, który będzie zawierał wszystkie projekty przypisane do portfela.
 6. Ukryj wykres – za pomocą tego przycisku możemy schować wykres ocen projektów oraz tabelkę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu. Elementy te można ponownie pokazać za pomocą tego samego przycisku.
 7. Widok w tym miejscu możemy zdefiniować jakie kolumny chcemy widzieć w tabeli projektów.

  Definiowanie kolumny w tabeli projektów

 8. Sumuj – dzięki temu przyciskowi możemy decydować czy wartości dla Projektu mają być sumowane w wierszu Sumy.
 9. Suma – wiersz sumuje wszystkie wartości liczbowe dla projektów, które mają włączone “Sumuj”.
 10. Parametry portfela – parametry są zaciągane z zakładki Karty portfela.
 11. Odchylenie – wiersz pokazuje różnicę pomiędzy parametrami portfela, które zdefiniowaliśmy a wierszem Sumy. W przypadku odchyleń wartości są kolorowane na zielono lub czerwono.

Karta portfela

Karta portfela
 1. Zapisz – przycisk do zapisywania zmian na karcie portfela. W przypadku przejścia na inny ekran bez zapisania zmian, zmiany zostaną utracone.
 2. Usuń – za pomocą tego przycisku możemy usunąć portfel projektów.
 3. Nazwa portfela projektowego – z tego poziomu możemy zmienić nazwę portfela. Pole jest obowiązkowe i nie może być puste.
 4. Cel portfela projektowego – pole tekstowe, w którym możemy zdefiniować, jakie cele ma osiągnąć portfel.
 5. Budżet portfela projektowego – pole liczbowe, w którym podajemy budżet, jaki mamy przewidziany dla portfela.
 6. Dodatkowe przychody – pole liczbowe, w którym definiujemy jakich dodatkowych przychodów spodziewamy się z projektów, należących do portfela.
 7. Oszczędności kosztowe – pole liczbowe, w którym podajemy. oszczędności, jakie przewidujemy dzięki realizacji projektów z portfela.
 8. Wartość bieżąca netto (NPV) – w polu definiujemy jakiej wartości bieżącej netto (NPV) spodziewamy się dla portfela.