Zarządzaj budżetem Twojego projektu

W prosty sposób kontroluj finanse na swoich projektach. Planuj, wprowadzaj aktualne wydatki oraz twórz prognozy, dzięki czemu będziesz mógł w każdej chwili sprawdzać odchylenie od planu.

Skontaktuj się z nami
Dzielenie projektu na pozycje budżetowe FlexiProject
Podziel projekt na dowolne pozycje budżetowe i jeśli chcesz, przypisz je do harmonogramu
Elastyczność w tworzeniu budżetu projektu oferowana przez FlexiProject daje Ci szereg możliwości i pozwala zrezygnować z arkuszy Excela. Zaprojektuj strukturę budżetu adekwatną do realizowanego projektu. Jeśli chcesz, rozbij wydatki w czasie i powiąż je z harmonogramem. Dzięki temu będziesz miał kontrolę nad wydatkami w trakcie trwania projektu.
Tworzenie prognozy wydatków projektu FlexiProject
Zażądają budżetem projektu tworząc prognozy i aktualizując ponoszone wydatki
Dzięki aktualizacji już poniesionych wydatków i prognozie pozostałych do końca projektu zawsze będziesz wiedział, w jakim stopniu zrealizujesz plan budżetu i ile faktycznie będzie kosztował Cię projekt. W ten sposób odpowiednio wcześnie podejmiesz potrzebne decyzje i istotnie zmniejszysz ryzyko przekroczenia budżetu.
Dodawanie poniesionych kosztów projektu FlexiProject
Dodawaj poniesione koszty i sprawdzaj odchylenia od planu
Na bieżąco możesz dodawać pojedyncze wydatki wraz z załącznikami. Dzięki czemu Twoje finanse będą w jednym miejscu i nie będziesz musiał szukać faktur w mailach. W dowolnym momencie trwania projektu, poprzez dokument Change Request, możesz zaktualizować plan budżetu, dzięki czemu zawsze będziesz w stanie badać odchylenie od aktualnego i realnego planu.
Tworzenie dowolnych raportów finansowych FlexiProject
Twórz dowolne raporty finansowe
We FlexiProject możesz stworzyć dowolny raport finansowy na potrzeby kontrolingu bądź zarządu Twojej firmy. Bardzo szybko możesz sporządzić raporty dotyczące odchyleń od planu, wydatków, prognoz w konkretnym zakresie czasowym, uwzględniając wybrane przez Ciebie kategorie projektów czy też pojedyncze projekty. Raz stworzony raport po jego zapisaniu będzie zawsze dostępny z aktualnymi danymi. Ty zadecydujesz, kto będzie miał dostęp do opracowanych raportów.
Poznaj możliwości raportowania
Sprawdź możliwości FlexiProject
Sprawdź pełnię możliwości programu do zarządzania projektami FlexiProject
Skontaktuj się z nami