Grupuj projekty w portfele projektowe i zarządzaj nimi globalnie

Dobre zarządzanie portfelami projektowymi gwarantuje Ci sukces całej organizacji.

Skontaktuj się z nami
Portfele - Biuro Zarządzania Projektami
Zarządzaj skutecznie projektami w portfelu przez co zyskasz sukces Twojej firmy
Dobre zarządzanie jednym projektem nie gwarantuje Ci sukcesu natomiast odpowiednie zarządzanie grupą projektów już tak. W prosty sposób zobaczysz, które projekty przyniosą Ci największe korzyści, a nad którymi trzeba się zastanowić i może warto z nich zrezygnować, ponieważ są nieopłacalne.
Szczegóły portfela - Biuro Zarządzania Projektami
Wyznaczaj zbiorcze cele do osiągnięcia przez portfel
Aby Twój portfel projektów osiągnął sukces, musisz zdefiniować dla niego cele do osiągnięcia (NPV, IRR, dodatkowe przychody, oszczędności kosztowe, budżet portfela). Rozwiązanie FlexiProject pozwoli Ci kontrolować wszystkie parametry oraz badać odchylenia od założonego celu.
Raporty dotyczące projektów z portfela - Biuro Zarządzania Projektami
Twórz dowolne raporty projektowe
FlexiProject pozwoli Ci wygenerować dowolny raport związany z projektami przypisanymi do portfela. W prosty sposób możesz stworzyć listę przekroczeń oraz prognoz na projektach. Graficzna prezentacja projektów portfela na wykresie Gantt szybko pozwoli Ci zobaczyć odchylenia od planu projektu.
Odkryj możliwość tworzenia raportów
Ocena projektu - Biuro Zarządzania Projektem
Oceniaj projekty i dobieraj najlepsze dla Twojego portfela
Wszystkie projekty przypisane do portfela możemy oceniać za pomocą funkcjonalności scoringu. Dzięki ocenie jesteśmy w stanie zobaczyć atrakcyjność konkretnego projektu na tle wszystkich projektów w portfelu. Graficzna prezentacja pomoże Ci umiejscowić projekt/pomysł pod względem jego atrakcyjności i wybrać najlepsze do realizacji.
Poznaj scoring projektowy
Powiadomienia o zbliżających się przeglądach - Biuro Zarządzania projektami
Sprawdzaj na bieżąco status wszystkich projektów z portfela za pomocą automatycznych przeglądów
Definiuj terminy przeglądów projektowych oraz wybieraj projekty, które mają być przeglądane. Monitoruj aktualny status projektu opisany przez Kierownika Projektu oraz podejmuj potrzebne decyzje. Wszystko to w sposób zautomatyzowany, przez co będziesz zawsze otrzymywał najświeższe dane z projektów.
Sprawdź automatyczne przeglądy projektowe
Sprawdź możliwości FlexiProject
Sprawdź pełnię możliwości programu do zarządzania projektami FlexiProject
Skontaktuj się z nami