Badania i rozwój nowych produktów Zarządzanie projektami R&D

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi

Metodologia Stage Gate

Program do zarządzania projektami FlexiProject wspiera światową metodykę Stage Gate Methodology, którą najlepsze firmy wykorzystują do planowania i realizacji projektów rozwojowych.

Metodyka Stage Gate polega na zbudowaniu procesu zarządzania rozwojem nowych produktów w oparciu o następujące po sobie Fazy oraz Bramki Decyzyjne. Przykładowy proces przebiegu projektu rozwojowego przedstawia poniższy rysunek, a system FlexiProject w pełni wspiera planowanie i zarządzanie realizacją takiego projektu.

Zarządzanie projektami B+R metodą Stage Gate
Zbuduj kulturę innowacyjności w swojej firmie
Zachęcaj pracowników, aby proponowali pomysły na innowacyjne projekty i zapisywali je na Kartach Inicjatyw. Zbuduj własny system oceny atrakcyjności, wybieraj tylko najlepsze pomysły i twórz z nich projekty innowacyjne i rozwojowe (B+R).

Zaprojektuj proces zarządzania projektami innowacji
Zbuduj własny standard przebiegu projektów B+R. Każdy nowy projekt rozwojowy (niezależnie od stopnia skomplikowania), który uruchomisz, będzie przebiegał zgodnie ze stworzonym standardem.

Planuj projektowanie i wdrażanie nowych produktów
Korzystając z zapisanych w systemie szablonów, Kierownik Projektu w łatwy sposób przygotuje plan realizacji projektu, który zawiera harmonogram projektu (podzielony na Fazy i Bramki), pozycje budżetowe, produkty oraz ryzyka.

Zarządzaj portfelami projektów rozwojowych
Dla każdego rodzaju projektów rozwojowych możesz stworzyć oddzielny portfel projektowy i nim zarządzać. Dzięki czytelnej matrycy atrakcyjności projektów będziesz mógł szybko przedyskutować projekty najmniej atrakcyjne i zastanowić się, czy warto je kontynuować albo zastąpić nowymi.

Powiąż projekty innowacji z celami strategicznymi
Obserwuj realizację poszczególnych celów strategicznych – analizując jednocześnie stopień realizacji parametrów KPI oraz powiązanych z celem projektów rozwojowych szybko zorientujesz się, czy cel ma szanse być zrealizowany czy też potrzebne są nowe projekty.

Skontaktuj się z nami by otrzymać dostęp do bezpłatnej wersji DEMO
Sprawdź pełnię możliwości programu do zarządzania projektami FlexiProject
Zamów demo