Zarządzanie zasobami projektowymi w firmie – jeden z pięciu fundamentów osiągania sukcesu projektów w organizacji

Zacznijmy od pewnej oczywistej prawdy a mianowicie od stwierdzenia, że to ludzie realizują projekty w firmach. Praca ludzka kosztuje i im lepiej tą pracą będziemy zarządzać tym taniej będziemy osiągać założone rezultaty – biznesowo dokładnie o to chodzi. Jeżeli zgodzimy się też, że ludzie to najwartościowsze aktywo większości organizacji, to warto dołożyć starań aby pracownicy byli odpowiednio zmotywowani do pracy nad projektami. Biorąc to wszystko pod uwagę, zasobami ludzkimi, które realizują projekty należy zarządzać w mądry sposób. Popatrzmy jak wygląda praktyka w wielu organizacjach i jak dedykowane systemy do zarządzania projektami pomagają rozwiązywać wiele problemów związanych z zarządzaniem zasobami projektowymi.

Często zdarzają się sytuacje, że zarząd firmy oczekuje od organizacji, ze ta zrealizuje kolejne projekty ponad te, które obecnie się toczą. Pracownicy bronią się przed uruchomieniem kolejnych projektów bo doskonale wiedzą, że te które się toczą angażują ich już w pełni. Mówią „nie damy rady” a zarząd uważa, że wynika to z ich niechęci wzięcia na siebie większej odpowiedzialności i większego zaangażowania się w biznes. Brakuje jednoznacznego dowodu aby pokazać, jak naprawdę wygląda sytuacja. W takim przypadku rozwiązanie jest relatywnie proste – musimy mieć jakieś narzędzie informatyczne, które będzie wspierało planowanie zasobów projektowych i czytelnie pokazywało jakie są jeszcze „wolne moce” w organizacji. Spójrzmy na poniższy zrzut z ekranu, który pokazuje w ujęciu miesięcznym, gdzie organizacja ma jeszcze wolne moce przerobowe.

Globalne zarządzanie zasobami całej firmy FlexiProject

Patrząc na ten obraz, natychmiast widać którzy pracownicy są ponad stan obciążeni pracą a którzy mogą jeszcze wziąć na siebie więcej obowiązków. Oczywiście w dużych organizacjach takie zestawienie warto zrobić wyświetlając i analizując specyficzne rodzaje zasobów np. określonych inżynierów czy też programistów. Odpowiednio ustawiając na roadmapie projekty w organizacji warto doprowadzić do takiej sytuacji, że wszystkie kolory będą się świeciły na niebiesko.

Aby otrzymać raport pokazujący zaangażowanie zasobów organizacyjnych w projekty należy wykonać trochę wysiłku i do każdego projektu przemyśleć kto, kiedy i w jakim zakresie powinien być zaangażowany w projekt aby go jak najlepiej zrealizować i optymalnie wykorzystać dostępne zasoby. Alokację konkretnej osoby do projektów pokazuje poniższy rysunek.

Zarządzanie zasobami projektowymi w firmie

Na tym ekranie widać zaangażowanie Sylwii Boruc w trzy projekty, do których obecnie jest przypisana. Czytelnie widać, że w poniedziałki, wtorki i obciążenie Sylwii jest zbyt duże i długotrwale utrzymywanie takiego stanu rzeczy będzie prowadziło do jej demotywacji i być może „wypalenia”.

To co pokazałem powyżej to dość podstawowe działania składające się na zarządzanie zasobami projektowymi w organizacji. W większych organizacjach istnieją właściciele zasobów, którzy uwalniają zasoby do projektów w momencie kiedy kierownicy projektów zgłaszają na te zasoby zapotrzebowanie. Właściciel zasobów to dodatkowy „filtr”, który pilnuje optymalnego wykorzystania zasobów w organizacji. Gdy zarządzamy wieloma projektami w organizacji, dedykowane systemy informatyczne mogą pomóc nam ocenić jak wygląda zaangażowanie zasobów w realizację toczących się projektów i nałożyć na tę sytuację filtr z projektami, które chcemy uruchomić. Wtedy odpowiednio przesuwając projekty w czasie na roadmapie projektów staramy się doprowadzić do sytuacji, że wykorzystanie zasobów będzie optymalne.

W mojej ocenie opisane powyżej problemy i rozwiązania mogą bardzo wiele na plus zmienić  w organizacji. Specjalnie podkreślam tu znaczenie narzędzia informatycznego, gdyż pomaga ono w znaczącym stopniu rozwiązać ten problem.


Włodzimierz Makowski - FlexiSolutions

Włodzimierz Makowski – Członek Zarządu FlexiSolutions odpowiedzialny za rozwój obszaru zarządzania projektami. Wspiera organizacje w doskonaleniu obszaru zarządzania projektami i portfelami projektów. Specjalizuje się również w zarządzaniu strategicznym, efektywnością i optymalizacji procesów biznesowych.