Zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kryzysowe – najlepsze systemy

Identyfikacja ryzyk i zarządzanie nimi w trakcie planowania i realizacji projektów to jedno z najważniejszych zadań kierownika projektu. Odpowiednie zaadresowanie tematu ryzyka w wielu przypadkach pozwala skuteczniej zrealizować projekt. Potrzebna jest tu przede wszystkim systematyczność oraz odpowiednia wiedza jak zarządzać ryzykami. Aby skutecznie zarządzać ryzykami w trakcie realizacji dość dużych i kompleksowych projektów warto wesprzeć się odpowiednim programem informatycznym, który posiada dedykowany moduł do zarządzania ryzykiem.

Poniżej przedstawiamy ranking dostępnych na rynku systemów do zarządzania ryzykiem.

1. FlexiProject

System do zarządzania projektami i ryzykami FlexiProject posiada dedykowany moduł pozwalający na identyfikację oraz zarządzanie ryzykami w trakcie realizacji projektu. FlexiProject pozwala skutecznie zastąpić rozproszone narzędzia wykorzystywane w firmie. Oferuje wszystko co jest potrzebne (harmonogram, ryzyka, budżet, karta projektu, dokumenty, komunikator, dashboardy) aby zarządzać zarówno kompleksowymi jak też mniejszymi projektami. Program pozwala na opracowanie karty projektu oraz planu projektu i ich zatwierdzenia a następnie monitorowanie przebiegu projektu w odniesieniu do tego planu. Intuicyjna praca z harmonogramem, wewnętrzny komunikator oraz zestawy ikon ostrzegawczych znacznie poprawiają komfort pracy kierowników projektów. Możliwość tworzenia i zapisywania dowolnych raportów o sytuacji projektowej firmy istotnie ułatwiają PMO raportowanie do zarządu. System jest bardzo elastyczny i każda firma może go w łatwy sposób skonfigurować do własnych potrzeb. FlexiProject pozwala też wdrażać standardy w postaci szablonów dla realizacji powtarzalnych projektów oraz zarządzać wiedzą o już zrealizowanych projektach, w celu unikania znanych błędów, a także w celu odpowiedniego zarządzania ryzykiem w przyszłości.

Zarządzanie ryzykiem w projektach - dostępne programy informatyczne
Zarządzanie ryzykiem w projektach – dostępne programy informatyczne

2. Genius Project

Genius Project to system wspierający zarządzanie projektami, w tym zarzadzanie ryzykiem.  System umożliwia członkom zespołu projektowego wnoszenie wkładu do rejestru ryzyka dla projektu, określanie poziomu ryzyka oraz przeprowadzanie kompleksowej analizy ryzyka i omawianie sposobów jego wpływu na firmę. Genius Project umożliwia zespołowi projektowemu udokumentowanie danych zmian, ocenę wpływu, identyfikację elementów, których dotyczy problem, oraz przełożenie nowych potrzeb biznesowych na konkretne zadania, które można bezpośrednio przypisać członkom zespołu. Ponadto Genius Project jest rozwiązaniem chmurowym, które również łatwo zintegrować z innymi narzędziami takimi jak SAP, Microsoft czy Google.

Zarządzanie ryzykiem w projektach - dostępne programy informatyczne
Zarządzanie ryzykiem w projektach – dostępne programy informatyczne

3. PlanView

PlanView to narzędzie oferujące bardzo bogate spektrum funkcjonalności w zakresie strategicznego zarządzania projektami, zarządzania programami i portfelami projektów oraz zarządzania pojedynczymi projektami na poziomie operacyjnym. Oferuje kierownikom projektów wszystkie narzędzia aby opracować plan projektu a następnie monitorować odchylenia od przyjętego planu w trakcie realizacji projektów. Program oferuje zarządzanie budżetem projektu, zarządzanie rydzykami oraz wykres Gantta. Ta aplikacja jest dedykowana przede wszystkim dla dużych albo bardzo dużych firm i korporacji. PlanView oferuje też funkcjonalności pozwalające na zwinne zarządzanie projektami.

Zarządzanie ryzykiem w projektach - dostępne programy informatyczne
Zarządzanie ryzykiem w projektach – dostępne programy informatyczne

4. BlueAnt

BlueAnt to kompleksowy program do zarządzania projektami i portfelami projektów. Aplikacja oferuje moduły: harmonogramu, budżetu, ryzyk projektowych, zarządzanie zasobami, a także zarządzanie portfelami projektowymi. Dzięki temu posiada kompletny zestaw narzędzi niezbędnych zespołom projektowym w codziennej pracy. W ramach portfeli i programów projektowych można tworzyć różnego rodzaju scenariusze, można zarządzać cyklem życia projektu a także generować raporty. Dzięki możliwości raportowania postępów projektów, BlueAnt jest korzystnym rozwiązaniem również z punktu widzenia biura zarządzania projektami oraz kierownictwa firmy.

Zarządzanie ryzykiem w projektach - dostępne programy informatyczne
Zarządzanie ryzykiem w projektach – dostępne programy informatyczne

5. Smartsheet

Smartsheet jest znanym na świecie oprogramowaniem do zarządzania projektami i portfelami projektów. Kierownik projektu może w systemie zaplanować projekt i odpowiednio zarządzać jego realizacją. Ma do dyspozycji możliwość tworzenia harmonogramów z wykresem Gantta, może zarządzać budżetem oraz ryzykami a także komunikować się z zespołem wewnątrz systemu. Dashboardy systemowe pozwalają obserwować statusy realizowanej pracy na projektach i koncentrują uwagę na tych obszarach, które wymagają reakcji i podejmowania decyzji. Smartsheet to też system oferujący możliwość tworzenia i zarządzania portfelami projektów oraz wdrażaniem strategii. Portfele projektowe pozwalają na obserwację konkretnych grup projektów pod kątem ich timelinu, statusu realizacji kamieni milowych itp. Smartsheet istotnie ułatwia komunikację zespołom projektowym ponieważ ma wbudowany wewnętrzny komunikator.

Zarządzanie ryzykiem w projektach - dostępne programy informatyczne
Zarządzanie ryzykiem w projektach – dostępne programy informatyczne