Wydanie 2021.02 FlexiProject

Wraz z końcem lutego opublikowaliśmy kolejne wydanie naszego systemu do zarządzania projektami- FlexiProject. Efekt finalny jest owocem pracy specjalistów z działów IT,  zaangażowania zarządu firmy oraz uwag i wskazówek kierowanych bezpośrednio od Naszych Klientów. System FlexiProject stał się teraz bardziej intuicyjny oraz elastyczny w kształtowaniu poszczególnych procesów, a wzbogacony o nowe funkcjonalności jest bardziej przejrzysty i niesie za sobą jeszcze więcej korzyści dla użytkowników.


Zobacz poniżej jakie zmiany pojawiły się w nowej wersji systemu.

Najważniejsze zmiany:

 • Import harmonogramów z Excela i MS Project
 • Tworzenie projektu z szablonu na podstawie daty końca projektu
 • Pokazywanie i filtrowanie kierownika na liście wszystkich projektów
 • Filtrowanie harmonogramu projektu
 • Historia zadań na harmonogramie projektu
 • Zmiana typu elementów na harmonogramie
 • Klonowanie zadań
 • Link do zadań i kamieni milowych
 • Edycja właścicieli w tabeli harmonogramu
 • Pokazywanie dat i właścicieli na wykresie Gantta
 • Możliwość wyłączenia modułu Strategii
 • Dodawanie użytkowników domenowychss. (Nie dotyczy organizacji SaaS)

1. Import harmonogramu z Excela i MS Project

W momencie tworzenia nowego projektu będziemy mogli skorzystać z opcji zaimportowania całej struktury harmonogramu projektu wraz z datami zadań i czasem trwania z Excela oraz MS Project. Funkcjonalność ta zaoszczędzi czas osobom, które przenosiły projekty z plików do naszego systemu.

W związku z dodaniem funkcji importu projektu, rozbiliśmy na osobne opcje okno dodawania nowego projektu. W pierwszej kolejności będziemy musieli zdecydować czy chcemy utworzyć pusty projekt, projekt z szablonu czy zaimportować plik z Excela lub MS Project.

2. Tworzenie projektu z szablonu na podstawie daty końca projektu

W poprzednich wersjach aplikacji przy tworzeniu projektu z szablonu mieliśmy do wyboru tylko jedną opcję- datę startu na podstawie, której został rozrysowany cały harmonogram. W obecnej wersji będziemy mogli również stworzyć harmonogram na podstawie daty końca projektu.


3. Pokazywanie i filtrowanie kierownika na liście wszystkich projektów

Widok listy projektów został rozszerzony o kolumnę kierowników projektów. Listę możemy również przefiltrować po konkretnych kierownikach projektów, dzięki czemu możemy sprawdzić kto sprawuje piecze nad poszczególnymi projektami oraz weryfikować obciążenie praca danych PMO.


4. Filtrowanie harmonogramu projektu

Ekran listy harmonogramu oraz wykresu Gantta został rozbudowany o możliwość filtrowania po nazwie, statusie i właścicielu elementów. Funkcjonalność ta pozwoli w szybki sposób znaleźć interesujące nas zadanie lub pokazać zadania tylko te, które zostały jeszcze do wykonania.


5. Historia zadań na harmonogramie projektu

Okno szczegółów zadań i kamieni milowych na harmonogramie zostało rozszerzone o zakładkę historii, w której będziemy mogli widzieć całą listę zmian związanych z poszczególnym elementem harmonogramu projektu. W zakładce znajdziemy m. in. informacje o tym kto i kiedy utworzył zadanie, zmienił status, daty, przypisał właścicieli, dodał załącznik.


6. Zmiana typu elementów na harmonogramie

W najnowszej wersji aplikacji będziemy również mogli zamienić zadanie w kamień milowy oraz kamień milowy w zadanie. Wszystkie właściwości elementu pozostaną bez zmian. Opcja będzie dostępna z poziomu listy harmonogramu i wykresu Gantta jak i szczegółów danego elementu.


7. Klonowanie zadań

Opcja będzie dostępna z zarówno z poziomu listy i wykresu Gantta jak i szczegółów zadania. Funkcjonalność pozwoli nam w szybki sposób stworzyć nowe zadanie na harmonogramie na postawie już istniejącego. Sklonowane zdanie zostanie utworzone na harmonogramie pod elementem pierwotnym i będzie zawierało takie same właściwości.


8. Link do zadań i kamieni milowych

W nowym wydaniu FlexiProject będziemy mogli skopiować linki prowadzące bezpośrednio do szczegółów konkretnych zadań i kamieni milowych. Funkcjonalność ta pozwoli w prosty sposób wysyłać innym użytkownikom linki w korespondencjach prowadzące bezpośrednio do konkretnych elementów harmonogramu bez potrzeby szukania ich na pełnym widoku harmonogramu..


9. Edycja właścicieli w tabeli harmonogramu

Listę na harmonogramie rozszerzyliśmy o możliwość przypisywania właścicieli z poziomu tabeli. Opcja przypisywania właścicieli była wcześniej możliwa tylko i wyłącznie ze szczegółów zadań i kamieni milowych. Mamy nadzieję że ta funkcjonalność mocno ułatwi pracę z harmonogramem projektu.

10. Pokazywanie dat i właścicieli na wykresie Gantta

Opcje na wykresie Gantta rozbudowaliśmy o możliwość pokazywania dat startu i końca oraz właścicieli, którzy są przypisani do zadań i kamieni milowych. Funkcjonalnościami można zarządzać z poziomu ustawień na wykresie Gantta.


11. Możliwość wyłączenia modułu Strategii

Administrator systemu będzie mógł zdecydować czy w danej organizacji ma być widoczny moduł Strategii czy nie. Opcja ta będzie dostępna w zakładce ustawień systemowych. Z poziomu tej zakładki będzie można również zdefiniować uprawnienia do zakładki Strategii.


12. Dodawanie użytkowników domenowych. (Nie dotyczy organizacji SaaS)

Na etapie dodawania nowego użytkownika do systemu, będziemy mogli określić czy jest to użytkownik domenowy czy nie. Jeśli wybierzemy użytkownika domenowego to będziemy musieli jedynie podać nazwę domeny a nazwa użytkownika domenowego nie będzie już potrzebna. Nowy użytkownik dostanie mailowe zaproszenie do systemu, z którego będzie mógł się zalogować do aplikacji podając swój adres email oraz hasło domenowe.


Podsumowanie


W wydaniu pojawiło się również trochę małych zmian takich jak:

 • drobne zmiany wizualne w oknie szczegółów zadań i kamieni milowych,
 • przywrócenie opcji klonowania szablonu
 • przekierowanie na zakładkę harmonogram w momencie wejścia na projekt
 • poprawienie wyświetlania harmonogramu projektów na raportach
 • dodanie statusu w mailu o zakończonej akceptacji
 • wysyłanie maili do użytkowników w momencie przekroczenia daty końca zadania a nie planowanej daty końca
 • schowanie opcji planu bazowego jeśli harmonogram nie ma planu
 • zwiększyliśmy zakres wspieranych wersji przeglądarki Edge

Większość z wprowadzonych funkcjonalności jest odpowiedzią na potrzeby Naszych Klientów, ponieważ analiza bezpośredniej identyfikacji z przebiegiem poszczególnych procesów realizacji projektu jest dla naszych specjalistów priorytetowym wyznacznikiem kierunku prac. Dzięki zaangażowaniu mogliśmy określić, jakie moduły i rozwiązania są niezbędne dzięki czemu program jest intuicyjny i przejrzysty dla wszystkich użytkowników.

W dalszym ciągu pracujemy nad każdym szczegółem naszego systemu, staramy się go rozbudować tak, aby zapewnił zaspokojenie potrzeb nie tylko PMO, ale także Zarządu firmy, czy podwykonawców poszczególnych zadań. Ciągle się rozwijamy zachowując miano Eksperta w obszarze zarządzania projektami.

Skontaktuj się z nami i usprawnij swoją pracę z FlexiProject!