Sposoby na motywowanie pracowników w projekcie

Sposoby na motywowanie pracowników w projekcie

Dobrze pracujący, rzetelny i sumienny zespół projektowy jest kluczowym elementem procesu realizacji projektu. Jednak nadmiar pracy, niezrealizowane zadania, napotkane po drodze problemy, czy prokrastynacja mogą negatywnie wpływać na pracę nie tylko pojedynczych pracowników, ale i całego zespołu. Dlatego kluczowe jest odpowiednie motywowanie członków zespołu.

Motywowanie w projekcie

Motywowanie zespołu to jedno z zadań kierownika projektu. I choć wśród innych obowiązków takich jak planowanie, monitorowanie prac projektowych, czy organizowanie może wydawać się dość błahym zadaniem, to często okazuje się bardzo istotne podczas zarządzania projektami.

Zarówno motywacja zespołowa, jak i indywidualna wpływają na wydajność całego zespołu projektowego. Dzięki niej pracownicy odczuwają pozytywny bodziec do pracy i pragną zaspokoić swoje potrzeby, realizując przydzielone zadania oraz osiągając zamierzone cele projektowe. To zaś wpływa na efektywną oraz skuteczną realizację danego projektu.

Jak zmotywować pracowników?

Istnieje wiele sposobów na zmotywowanie pracowników. Z pewnością warto zwrócić uwagę na ich (pracownicze) potrzeby, które to niezaspokojone, mogą negatywnie wpływać na wydajność i efektywność pracy. Najskuteczniejsze działania motywacyjne zespołu projektowego można podzielić na finansowe i pozafinansowe.

Finansowe motywowanie pracowników

Czynnik finansowy jest niewątpliwie efektywną techniką motywacyjną pracowników. Premie miesięczne, kwartalne, czy premie po zakończonym sukcesem projekcie z pewnością pozytywnie wpłyną na produktywność zespołu. Oprócz samych nagród finansowych w postaci dodatkowej sumy pieniędzy atrakcyjnym motywatorem mogą być bony, czy vouchery. Nagrody finansowe sprawiają bowiem, że pracownicy czują się docenieni oraz zauważają, że ich produktywność i zaangażowanie jest opłacalne, nie tylko dla procesu realizacji projektu, ale również dla nich samych.

Pozafinansowe motywowanie projektowe

Nie tylko dodatkowe korzyści materialne mogą być motywujące dla pracowników. Warto również zadbać o inne aspekty:

Powierzanie większej ilości zadań ambitnym pracownikom

W przypadku wyjątkowo ambitnych pracowników przeciętna ilość zadań bądź powtarzalne zadania mogą być niewystarczające. Wbrew pozorom, dla niektórych osób zbyt mała ilość obowiązków, a co za tym idzie wolniejszy rozwój, może działać negatywnie. Ambicje takich pracowników warto wykorzystywać na korzyść całej organizacji, powierzając im dodatkowe zadania i obowiązki. Wpłynie to nie tylko pozytywnie na proces realizacji projektu, ale również zmotywuje pracownika do dalszej, efektywnej pracy i zaangażowania się w cele strategiczne firmy. Dodatkowo pracownik z pewnością poczuje się doceniony, zauważy możliwość rozwoju i z jeszcze większym zaangażowaniem będzie wykonywać swoje zadania.

Wspieranie rozwoju nowych umiejętności

Wpieranie rozwoju nowych umiejętności i kompetencji, to nie tylko wartość dodana dla samego pracownika, ale i dla całej organizacji. Warto zainwestować czas i fundusze w dodatkowe szkolenia, czy webinary, ponieważ lepiej wykwalifikowani pracownicy zapewniają nie tylko lepszą realizację powierzonych zadań, ale mogą być również delegowani do wykonywania nowych. Możliwość rozwoju, jaką oferuje pracodawca, zazwyczaj jest czynnikiem motywującym zarówno do wykonywania swoich powinności na najwyższym poziomie, jak i do rozwijania swoich kompetencji. Ponadto umacnia więź pracownika z firmą, w której upatruje możliwość rozwoju ścieżki swojej kariery.

Postawa kierownika projektu

Motywowanie zespołu projektowego to jeden z obowiązków kierownika projektu, ale nie tylko jego zaplanowane działania będą odpowiednim czynnikiem motywującym. Również jego postawa i podejście do procesu realizacji projektu mogą motywować pracowników. Jeśli kierownik rzetelnie i skutecznie realizuje swoje zadania i wywiązuje się ze swoich obowiązków, to członkowie zespołu również przyjmą podobną postawę.

Pochwała pracowników za dobrze wykonane zadnia

Przysłowiowa marchewka zamiast kija działa pozytywnie na większość pracowników. Warto chwalić swój zespół nie tylko po zakończonym sukcesem projekcie, ale także w trakcie procesu jego realizacji. Docenieni pracownicy czują większą motywację do pracy, widząc pozytywny odbiór ich dotychczasowych poczynań, a dodatkowo są bardziej „przywiązani” zarówno do organizacji, jak i do realizowanych projektów.

Odpowiednia komunikacja

Wzajemny szacunek i dobra, szczera komunikacja budują zaufanie i są podstawą pracy w zespole nastawionym na sukces. Kierownik projektu powinien jasno przedstawić swoje oczekiwania względem poszczególnych pracowników, zadań oraz całego procesu, a także upewnić się, że dana osoba ma środki oraz sposoby do wykonania danych obowiązków. Członkowie zespołu powinni zaś dokładnie wiedzieć, za jakie zadania są odpowiedzialni, a także szczerze i na bieżąco informować kierownika o ewentualnych problemach, czy popełnionych błędach. Zespół, w którym komunikacja opiera się na szczerości oraz wzajemnym szacunku wpływa pozytywnie na atmosferę, co sprawia, że uczestnicy zespołu efektywniej współpracują i wykonują zadania z większym zaangażowaniem.

Pozytywna atmosfera

Złe relacje pomiędzy współpracownikami, czy nieporozumienia wpływają niekorzystnie na efektywność poszczególnych pracowników, jak i całego zespołu projektowego. Negatywna atmosfera sprawia, że pracownicy po przyjściu do pracy myślą tylko o jej zakończeniu, dlatego ważne jest, aby dbać o pozytywne relacje ze współpracownikami. Najłatwiej buduje się je podczas wspólnych integracji, np. podczas wyjazdów, spotkań poza biurem, czy nawet w trakcie wspólnego lunchu.

Kierownicy projektów powinni również uważnie słuchać pytań, wątpliwości, czy pomysłów członków zespołu. To buduje zarówno więź międzyludzką, jak i uświadamia pracownikom, że rzeczywiście są zaangażowani w dany projekt i są częścią organizacji.

Przyjazne otoczenie

Choć może wydawać się to błahostką, to odpowiednie, przyjemne, często nowoczesne otoczenie wpływa motywująco na pracowników. Widząc rozwój firmy, chociażby poprzez zmieniające się pomieszczenia, pracownicy zauważają rozwój, którego chcą być elementem. Zmiana wystroju biura, wyznaczenie stref z fotelami, które dają możliwość zrelaksowania się podczas przerwy, czy pracy z laptopem, podnoszą standard biura, ale również są bodźcem dla pracowników, który może zmotywować ich do równoległego rozwoju i pracy. Ważnym elementem przy realizacji projektów jest też odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami.

Benefity

Nie bez powodów pracodawcy prześcigają się w ilości oraz atrakcyjności oferowanych benefitów. Karta sportowa, owoce przynajmniej raz w tygodniu, opieka zdrowotna… to tylko kilka z dodatkowych korzyści, jakie oferują firmy swoim pracownikom. Niewątpliwie jest to dobry sposób na podniesienie atrakcyjności firmy oraz zwiększenie motywacji zasobów.

Warto wykorzystywać powyższe praktyki, które sprawią, że poziom zaangażowania pracowników wzrośnie. Pracodawcy mogą również wypracować własne sposoby, które przyniosą oczekiwany efekt. Należy jednak pamiętać, że oprócz materialnych korzyści, również te werbalne mają ogromne znaczenie i wpływają pozytywnie zarówno na relacje między zespołem a kierownikiem, jak i na samo zaangażowanie pracowników.