Partnerstwo FlexiProject i pm2pm

Jednym z filarów działania FlexiProject jest propagowanie najlepszych praktyk zarządzania projektami w Polsce. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem, czując, że możemy wnieść wartościowy wkład w rozwój tego obszaru. Nie tylko korzystamy z uznanych metodyk zarządzania projektami, ale także dbamy o to, aby kierunek rozwoju odpowiadał bieżącym potrzebom organizacji. W tym celu współpracujemy także z najbardziej prestiżowymi organizacjami, zaangażowanymi w rozpowszechnianie aktualnych standardów praktyk i wiedzy o skuteczności w zarządzaniu projektami.

Jedną z takich organizacji, najprężniej działających w naszym kraju jest pm2pm – specjalistyczna firma szkoleniowo-doradcza, której celem jest wdrażanie nowoczesnych narzędzi zarządzania projektami w struktury przedsiębiorstw, przy zachowaniu najwyższych standardów Obsługi Klienta. Działania pm2pm opierają się na standardach International Project Management Association (IPMA®), ale najlepsze praktyki czerpie także z innych źródeł jak np.: PMI ®, Prince2 ® oraz Agile Project Management. Posiadają akredytację w zakresie prowadzenia szkoleń ze Zrównoważonego Zarządzania Projektami i międzynarodowej certyfikacji Green Project Management®.

Zespół pm2pm tworzą eksperci, którzy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i bacznie analizują dynamicznie zmieniające się otoczenie, dzięki czemu organizacja zapewnia doradztwo na najwyższym poziomie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku. Również specjalistyczne szkolenia pm2pm są „szyte na miarę” w oparciu o diagnozę potrzeb i oczekiwań. Program szkoleń i doradztw pm2pm zawsze tworzy od podstaw, tak by wspierał sukcesywny rozwój firmy i jej pracowników, proponując innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania projektami w szczególności: wdrożenia zarządzania projektami w organizacji oraz tworzenie Biur Zarządzania Projektami.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie sposób, aby nasze ścieżki się nie przecięły. Dlatego z dumą ogłaszamy, że FlexiProject rozpoczyna oficjalnie partnerstwo z pm2pm! Naszą pierwszą wspólną inicjatywą będzie udział FlexiProject w czwartej edycji Kampusu Zarządzania Projektami – specjalistycznego wydarzenia dla Project Managerów. Podczas tegorocznego Kampusu będziecie mogli wziąć udział w inspirującym wystąpieniu Włodzimierza Makowskiego i Dominik Wrzoski o transformacji zarządzania projektami. Zapraszamy!

Planujemy również inne wspólne inicjatywy, wiele niespodzianek i dawkę rzeczowej wiedzy. Cyklicznie będziemy publikować dla Was materiały związane z podnoszeniem kompetencji w obszarze zarządzania projektami. Bądźcie z nami i śledźcie naszą współpracę 😊