Wydanie 2020.11 FlexiProject

Wraz z początkiem grudnia opublikowaliśmy kolejne wydanie naszego systemu do zarządzania projektami FlexiProject. Głównym celem wydania było usprawnienie pracy z harmonogramem projektu, tak aby był on bardziej intuicyjny oraz bardziej przyjazny dla użytkowników. Oto lista zmian, która pojawiła się w tym wydaniu:

Nowy widok harmonogramu i wykresu Gantta

Nowy harmonogram projektu został przedstawiony w postaci dwóch widoków: listy (zakładka domyślna) oraz osi czasu (wykres Gantta). Zmiana ta pozwoliła aby informacje, które były wcześniej zawarte w tabeli były bardziej przejrzyste, a wykres Gantta mógł zostać przedstawiony na większej części ekranu. Pozwoliło to również przyspieszyć pracę harmonogramu.

Kolejną dużą zmianą na harmonogramie jest brak faz, zastąpiły je zadania zbiorcze, które wcześniej były mocno zbliżone funkcjonalnościami do faz. Ułatwi to zdecydowanie pracę oraz uprości tworzenie harmonogramu dla małych projektów.

Wprowadziliśmy również większą liczbę funkcjonalności, którą będziemy mogli wykonać teraz z poziomu widoku całego harmonogramu bez konieczności wchodzenia w szczegóły poszczególnych elementów m.in.  odznaczanie zadania jako wykonane, zmiana nazwy, zmiana postępu czy chociażby usunięcie zadania.

Kolumny z elementami powiązanymi (budżet, ryzyka, produkty) zostały rozszerzone o liczbę i statusy elementów, dzięki czemu w prosty sposób widzimy postęp na elementach powiązanych.

Nowe okno zadań i kamieni milowych

W związku ze zmiana widoku harmonogramu zdecydowaliśmy się również na inną formę pokazania szczegółów zadania. W najnowszej wersji wszystkie informacje dotyczące elementów harmonogramu będą pokazywane w prawej części ekranu.

Ponadto w nowym oknie szczegółów wszystkie zmiany na zadaniu i kamieniu milowym nie wymagają zatwierdzania przyciskiem „Zapisz”. Są one zapisywane automatycznie po wyjściu z danego pola.

Odznaczanie statusu zadań i kamieni milowych jednym klikiem

Dzięki nowym statusom zadań w prosty sposób widzimy, czy zadanie jest wykonane czy nie. Klikając na status możemy go teraz w prosty sposób zmienić zarówno z poziomu szczegółów zadania jak i listy czy wykresu Gantta co nie było wcześniej dostępne.

Kilku właścicieli przypisanych do elementu harmonogramu

Nowe wydanie FlexiProject pozwala przypisywać do zadań i kamieni milowych kilku właścicieli. Każdy z właścicieli w momencie przypisania do elementu otrzyma odpowiedniego maila oraz zadanie będzie widoczne na jego dashboardzie.

Możliwość dodawania relacji z poziomu wykresu Gantta

Wcześniej opcja dodawania relacji była możliwa wyłącznie w oknie szczegółów elementów harmonogramu. Od obecnego wydania użytkownik będzie mógł tworzyć relacje na harmonogramie poprzez odpowiednie przeciąganie kropek relacji na wykresie Gantta.

Sztywne relacje na harmonogramie projektu

Na osi czasu możemy teraz zaznaczyć ścieżkę krytyczną. Opcję tą możemy włączyć i wyłączyć pod przyciskiem „Ustawienia”

Ścieżka krytyczna

Na osi czasu możemy teraz zaznaczyć ścieżkę krytyczną. Opcję tą możemy włączyć i wyłączyć pod przyciskiem „Ustawienia”

Export harmonogramu projektu

W nowym wydaniu pojawiła się również możliwość exportu harmonogramu. Listę możemy wyeksportować do excela zaś oś czasu z wykresem Gantta do formatu .pdf oraz png

Szablony projektów

W związku ze wszystkimi zmianami na harmonogramie postawiliśmy wprowadzić analogiczne zmiany w szablonach projektów tak, aby cały harmonogram w systemie FlexiProject był spójny.

Pozycje budżetowe nie przypisane do harmonogramu.

Wraz z nowym wydaniem nastąpiła też mała zmiana w budżecie projektu. Pozycja budżetowa nie będzie musiała być przypisana do harmonogramu projektu. Do tej pory przypisanie do harmonogramu było obowiązkowe.


Dominik Wrzosek - FlexiSolutions

Dominik Wrzosek – Specjalista QA we FlexiSolutions.