Nadawanie priorytetów za pomocą porównywania parami. Odkryj skuteczną metodę matrycy Richarda N. Bollesa

Nadawanie priorytetów jest niezwykle istotne w zarządzaniu czasem, podejmowaniu decyzji i realizowaniu celów. Jedną z efektywnych metod, która pomaga w tym procesie, jest porównywanie parami. Metoda ta oparta jest na matrycy Richarda N. Bollesa. W tym artykule przyjrzymy się tej skutecznej metodzie, jej zastosowaniom i korzyściom oraz jak możemy ją wykorzystać do nadawania priorytetów w naszym życiu i pracy.

Metoda Matrycy Richarda N. Bollesa

Czym jest porównywanie parami?

Porównywanie parami to proces porównywania dwóch elementów jednocześnie i decydowania, który z nich ma dla nas większe znaczenie lub priorytet. Jest to metoda, która umożliwia nam dokonanie bardziej świadomych wyborów, eliminując potrzebę oceny wszystkich elementów naraz. Porównywanie parami pozwala nam skupić się na istotnych różnicach i wybrać preferowany element z pary. Ta metoda jest szczególnie skuteczna, gdy mamy do podjęcia decyzje wśród wielu opcji lub gdy chcemy ustalić priorytety w zakresie naszych zadań, lub celów.

Matryca Richarda N. Bollesa

Matryca Richarda N. Bollesa, znana również jako matryca priorytetów, jest narzędziem opracowanym przez Richarda Nelsona Bollesa do nadawania priorytetów i dokonywania wyborów. Matryca przedstawia kombinację zestawienia ze sobą wszystkich możliwych elementów. Przypomina ona schodki, gdzie w lewym górnym rogu wpisujemy numer kolumny zaś w prawym dolnym rogu numer wiersza powiększony o jeden. Tak będzie prezentowała się matryca dla 6 elementów, które będziemy porównywali między sobą:

Jak korzystać z Matrycy Richarda N. Bollesa?

W pierwszej kolejności należy zidentyfikować elementy, które chcemy porównywać między sobą. Mogą to być zadania, cele, projekty lub inne aspekty naszego życia i pracy. Następnie każdemu elementowi nadajemy numer np. lista zadań do wykonania:

  1. Przygotowanie raportu kwartalnego​
  2. Przygotowanie oferty dla klienta​
  3. Stworzenie harmonogramu prac
  4. Przygotowanie się do spotkania półrocznego​
  5. Przesłanie raportu przepracowanych godzin​
  6. Zapisanie się na szkolenie

Następnie określmy kryteria, według których będziemy porównywać te elementy. Mogą to być takie czynniki jak ważność, wpływ, trudność czy satysfakcja. Ważne jest, aby kryteria były odpowiednie dla naszych celów i kontekstu.

W kolejnym kroku przeprowadźmy porównania parami. Weźmy dwa elementy i zastanówmy się, który z nich jest dla nas ważniejszy lub ma większy priorytet w kontekście wybranych kryteriów. W każdej parze należy wybrać element, który ma wyższy priorytet. Analizę należy rozpocząć od porównania pierwszego elementu z drugim, drugiego z trzecim itd. Zgodnie z przekątną matrycy. Proces należy powtórzyć dla wszystkich par elementów, aby uzyskać kompletną analizę porównawczą.

Matryca-Richarda-N.-Bollesa_2

Elementy, które wygrały w danej parze należy zakreślić w kółko:

Po zakończeniu porównań parami przejdźmy do analizy wyników. Możemy użyć matematycznego podejścia, sumując punkty. Czyli każdy element zakreślony w kółko zdobywa 1 pkt.:

Możemy również zastosować wagi w porównaniu poszczególnych elementów np.:

Skala punktów​:

0 – Prawie tak samo ważne​

1 – Mała różnica​

2 – Duża różnica​

3 – Wielka różnica

Zaznaczając ważniejszy element należy dodatkowo zapisać według przyjętej skali ile punktów on zdobył:

Po porównaniu wszystkich elementów miedzy sobą oraz zsumowaniu zdobytych punktów możemy ułożyć elementy według priorytetu. Te z najwyższą liczbą punktów będą miały najwyższy priorytet, te z najniższą liczba punktów najmniejszy.

O metodzie matrycy Richarda N. Bollesa mówiliśmy także podczas webinaru “Skuteczna priorytetyzacja? Dowiedz się jak osiągnąć większą produktywność i efektywność”:

Korzyści porównywania parami z użyciem Richarda N. Bollesa

Porównywanie parami za pomocą matrycy Richarda N. Bollesa przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala nam na bardziej świadome podejmowanie decyzji, eliminując potrzebę oceny wszystkich elementów jednocześnie. Skupienie się na porównywaniu dwóch elementów jednocześnie ułatwia nam rozważanie ich cech i różnic. Po drugie, metoda ta dostarcza nam struktury i uporządkowania w procesie nadawania priorytetów, co ułatwia nam podjęcie ostatecznych decyzji. Dodatkowo Matryca Bollesa umożliwia nam uwzględnienie różnych kryteriów i wagowanie ich znaczenia, co prowadzi do bardziej zrównoważonych priorytetów. Metoda świetnie się sprawdza, gdy mamy wiele elementów z najwyższym priorytetem.

Podsumowanie

Podsumowując porównywanie parami za pomocą matrycy Richarda N. Bollesa jest skuteczną metodą nadawania priorytetów i podejmowania świadomych decyzji. Ta metoda umożliwia nam skoncentrowanie się na istotnych różnicach między elementami, eliminując potrzebę oceny wszystkich elementów naraz. Metoda matrycy Richarda N. Bollesa dostarcza struktury i uporządkowania w procesie nadawania priorytetów, umożliwiając nam dokonywanie wyborów w oparciu o określone kryteria. Korzystanie z tej metody może prowadzić do lepszych decyzji i efektywniejszego zarządzania naszym czasem i zasobami.

Zobacz również