Zasoby

Lista zasobów

Lista zasobów w projekcie
 1. Filtrowanie – po kliknięciu w przycisk pojawia się okno, dzięki któremu możemy w prosty sposób przefiltrować listę po nazwie zasobu, którego szukamy. Za pomocą krzyżyka na końcu możemy zamknąć oraz schować filtr.
 2. Zmiana miesięcy – za pomocą strzałek w lewo i prawo możemy przechodzić do kolejnych miesięcy.
 3. Wybór miesiąca – klikając w nazwę miesiąca pojawi się nam kalendarz, dzięki któremu w szybki sposób możemy przejść do interesującego nas miesiąca.
 4. Nazwa – awatar oraz imię i nazwisko użytkownika.
 5. Alokacja pełna – cyfra przy danym dniu oznacza sumę godzin zaalokowanych na projekty. Kolor niebieski oznacza, że liczba zaalokowanych godzin jest równa liczbie godzin dostępnych przez zasób danego dnia.
 6. Alokacja niepełna – oznaczana kolorem zielonym mówi o tym, że liczba godzin zaalokowanych na projekty jest mniejsza od liczby dostępnych godzin danego dnia.
 7. Alokacja przekroczona – oznaczana kolorem czerwonym mówi o przekroczeniu dostępnych godzin przez zasób danego dnia.
 8. Stronicowanie – widzimy liczbę dostępnych stron oraz informacje, na której obecnie się znajdujemy. Za pomocą strzałek możemy przejść do kolejnych stron.

Informacje

Zasoby - informacje
 1. Zasób – awatar oraz imię i nazwisko użytkownika.
 2. Stawka– do użytkownika możemy przypisać stawkę, dzięki czemu na projekcie po przemnożeniu przez zaalokowaną liczbę godzin otrzymamy koszt zasobu na projekcie.
 3. Zapisz – wszystkie zmiany w zakładce wymagają zapisania poprzez ten przycisk.
 4. Opis – miejsce gdzie możemy dodać więcej informacji na temat użytkownika np. jego umiejętności.
 5. Załączniki – tutaj możemy trzymać dokumentację dotyczącą danego użytkownika.

Projekty

Zasoby - projekty

Zakładka wyświetla wszystkie projekty, do których jest przypisany użytkownik.

 1. Dodawanie – za pomocą tego przycisku, możemy dodać zasób do nowego projektu.
 2. Nazwa projektu – do którego jest przypisany użytkownik.
 3. Kierownik projektu – imię i nazwisko kierownika przypisanego do projektu.
 4. Usunięcie projektu – przycisk widoczny dopiero po najechaniu na wiersz. Za pomocą tego przycisku możemy usunąć Zasób z projektu razem z całą jego alokacją.

Alokacja

Zasoby - alokacja
 1. Alokacja masowa klikając w ten przycisk otrzymujemy okno, w którym możemy wprowadzić dostępność na większy zakres dni niż widoczny na ekranie. Alokacja masowa
  Wybieramy zakres, w jakim chcemy wprowadzić alokację, dni tygodnia w jakich chcemy je wprowadzić oraz wartość godzinową, która zostanie wprowadzona. Nowe wartości nadpisują obecnie przypisane.
 2. Zasób – awatar oraz imię i nazwisko użytkownika.
 3. Całkowita dostępność – informacja o całkowitym wymiarze godzinowym dostępnym danego dnia przez zasób.
 4. Okres – informacja o tym jaki okres widzimy na ekranie.
 5. Zmiana widoku – za pomocą przycisków możemy przejść do kolejnych okresów.
 6. Usunięcie – za pomocą krzyżyka na końcu możemy usunąć alokację dla całego okresu widocznego w oknie.
 7. Zaalokowana dostępność – suma godzin zaalokowana na wszystkich projektach. Kolor zielony oznacza, że zaalokoawane godziny są mniejsze od dostępności użytkownika. Kolor niebieski mówi o tym, że zaalokowanie jest równe dostępności, natomiast kolor czerwony mówi nam o przekroczeniu dostępności zasobu.
 8. Projekt – awatar oraz nazwa projektu, do którego jest przypisany zasób