Strategia

Widok projektów

Strategia
 1. Dodaj – za pomocą tego przycisku możemy dodać nowy cel lub nową grupę celów. Po kliknięciu pojawi się puste okno szczegółów wybranego elementu.
 2. Filtruj – za pomocą tego przycisku możemy przefiltrować projekty widoczne w tabeli. Dodatkowo w filtrze możemy ustawić parametry dotyczące, statusu, kondycji, kierownika projektu, sponsora projektu, portfela projektowego. Filtr możemy zamknąć za pomocą krzyżyka na końcu wiersza.
 3. Widok – za pomocą tego przycisku możemy zmienić widok na widok po miernikach.
 4. Grupa celów – Pogrubione wiersze oznaczają grupę celi. Grupy mogą być zagnieżdżane, a strzałką przed nazwą możemy zwijać i rozwijać zagnieżdżenia. Klikając w nazwę jesteśmy przenoszeni do szczegółów grupy.
 5. Cel– Klikając w nazwę celu pojawiają się szczegóły dotyczące wybranego celu.
 6. Suma dla celu – Kolumna pokazuje sumę punktów z projektów przypisanych do celu.
 7. Projekt – kolumny pokazują wszystkie projektu utworzone w systemie.
 8. Powiązanie projektu ze strategią – wartość przedstawia poziom wsparcia celu przez projekt. 1 oznacza małe wsparcie; 3 – średnie; zaś 9 duże.
 9. Suma dla projektów – wiersz pokazuje sumę punktów dla projektów.

Widok mierników

Strategia - mierniki
 1. Dodaj – za pomocą tego przycisku możemy dodać nowy cel lub nową grupę celów. Po kliknięciu pojawi się puste okno szczegółów wybranego elementu.
 2. Widok – za pomocą tego przycisku możemy zmienić widok na widok po projektach.
 3. Grupa celów – Pogrubione wiersze oznaczają grupę celi. Grupy mogą być zagnieżdżane, a strzałką przed nazwą możemy zwijać i rozwijać zagnieżdżenia. Klikając w nazwę jesteśmy przenoszeni do szczegółów grupy.
 4. Cel– Klikając w nazwę celu pojawiają się szczegóły dotyczące wybranego celu.
 5. Miernik – kolumna przedstawia mierniki przypisane do celu lub grupy.
 6. Stan początkowy – pole mówi o wartości początkowej przypisanej do miernika celu.
 7. Stan bieżący pole mówi o wartości bieżącej przypisanej do miernika celu.
 8. Stan końcowy – pole mówi o wartości końcowej, którą ma osiągnąć miernik przypisany do celu lub grupy.

Grupa celów

Grupa celów
 1. Nazwa grupy celów – w tym miejscu możemy podać oraz zmienić nazwę grupy.
 2. Zapisz i zamknij – za pomocą tego przycisku zapisujemy wszystkie zmiany i zamykamy modal.
 3. Zapisz – przycisk zapisuje wszystkie zmiany na modalu.
  Usuń – Za pomocą tego przycisku możemy usunąć grupę. Usunięcie grupy celów usuwa również wszystkie cele przypisane do grupy.
 4. Zamknij – za pomocą tego przycisku możemy zamknąć szczegóły grupy. Należy pamiętać aby przed zamknięciem zapisać wszystkie zmiany.
 5. Grupa nadrzędna – Jeśli grupa należy do innej grupy w tym miejscu możemy wybrać grupę nadrzędną.
 6. Mierniki grupy celów – sekcja przedstawia mierniki dla grupy. Dla każdego z mierników możemy podać stan początkowy, bieżący oraz oczekiwany stan końcowy. Za pomocą plusa możemy dodać nowy miernik. Po kliknięciu pojawi się okno szczegółów miernika. Za pomocą krzyżyka za nazwą miernika możemy usunąć miernik. Aby edytować nazwę oraz wartości miernika należy kliknąć na nazwę miernika.
 7. Opis – pole opisowe, w którym możemy zamieścić więcej informacji na temat grupy celów.
 8. Projekty – sekcja pokazuje wszystkie projekty jakie są przypisane do celów, należących do grupy.

Cel strategiczny

Cel strategiczny
 1. Nazwa celu– w tym miejscu możemy podać oraz zmienić nazwę celu strategicznego.
 2. Zapisz i zamknij – za pomocą tego przycisku zapisujemy wszystkie zmiany oraz zamykamy okno szczegółów.
 3. Zapisz – przycisk zapisuje wszystkie zmiany na modalu.
  Usuń – Za pomocą tego przycisku możemy usunąć cel strategiczny. Usunięcie wymaga potwierdzenia.
 4. Zamknij – za pomocą tego przycisku możemy zamknąć szczegóły celu strategicznego. Należy pamiętać aby przed zamknięciem zapisać wszystkie zmiany.
 5. Grupa – Jeśli cel należy do jakiejś grupy, to w tym miejscu możemy ją przypisać.
 6. Mierniki celu – sekcja przedstawia mierniki dla celu strategicznego. Dla każdego z mierników możemy podać stan początkowy, bieżący oraz oczekiwany stan końcowy. Za pomocą plusa możemy dodać nowy miernik. Po kliknięciu pojawi się okno szczegółów miernika. Za pomocą krzyżyka za nazwą miernika możemy usunąć miernik. Aby edytować nazwę oraz wartości miernika należy kliknąć na nazwę miernika.
 7. Opis – pole opisowe, w którym możemy zamieścić więcej informacji na temat celu strategicznego.
 8. Projekty – sekcja pokazuje projekty wspierające cel strategiczny, wraz z ich statusem, kondycją oraz postępem. Za pomocą plusa możemy dodawać nowe projekty zaś za pomocą krzyżyka widocznego na końcu wiersza z projektem możemy dany projekt usunąć. Dla projektów określamy jeden z dostępnych poziomów wsparcia celu strategicznego: 1 – Małe wsparcie; 3 – średnie; 9 – duże wsparcie celu.