Projekt - ustawienia

Informacje

Ustawienia - informacje
 1. Zapisywanie – za pomocą tego przycisku zapisujemy wszystkie zmiany w zakładce.
 2. Edycja awatara – za pomocą przycisku możemy zamienić awatar projektu.
 3. Usunięcie awatara – za pomocą przycisku możemy usunąć dodany awatar oraz przywrócić domyślny. Opcja niedostępna gdy projekt ma domyślny awatar.
 4. Nazwa projektu – w tym miejscu możemy edytować nazwę projektu.
 5. Opis projektu – do projektu możemy dodać opis. Będzie on schowany na górze strony, za nazwą projektu pod ikonką informacyjną.
 6. Status projektu – w tym miejscu możemy zdefiniować status projektu. Domyślana wartość dla nowych projektów to “Oczekujący”.
 7. Kondycja projektu – za pomocą listy rozwijanej możemy wybrać obecną kondycję projektu, Dostępne wartości to: dobra, średnia, zła.
 8. Kategorie projektu – w tym miejscu możemy przypisać kategorie do projektu. Lista przedstawia wszystkie utworzone kategorie w ustawieniach systemowych.
 9. Numer projektu – pole, w którym możemy wprowadzić numer projektu.
 10. Dni robocze – dla projektu możemy zdefiniować jakie dni tygodnia są dniami roboczymi na projekcie. Dzięki temu zadania z harmonogramu obliczając czas trwania nie będą uwzględniały odznaczonych dni.
 11. Role projektowe – w tym miejscu możemy przypisać osoby do ról projektowych. Obowiązkowymi rolami jest kierownik projektu oraz sponsor. Aby dodać inne role należy wybrać plus (dostępne będą wszystkie role jakie zostały utworzone w ustawieniach systemowych)
 12. Archiwizacja – za pomocą tego przycisku możemy zarchiwizować projekt. Elementy z projektów zarchiwizowanych nie wysyłają maili oraz nie są widoczne na dashboardzie użytkownika. Dla projektów zarchiwizowanych za nazwą projektu jest wyświetlana ikonka pudełka. W każdym momencie można cofnąć archiwizację.
 13. Usunięcie projektu – za pomocą tego przycisku można usunąć projekt. Akcja jest nie odwracalna i usuwa wszystkie elementy przypisane do projektu.

Uprawnienia

 1. Dodawanie – za pomocą przycisku możemy nadać nowemu użytkownikowi uprawnienia do projektu. Po kliknięciu użytkownik otrzymuje okno, w którym można wybrać użytkownika oraz użytkownika, od którego chcemy skopiować uprawnienia.
 2. Użytkownik – klikając w nazwę przechodzimy do szczegółów uprawnień danego użytkownika.
 3. Funkcje projektowe – w nawiasie są wypisywane, role projektowe przypisane do użytkownika. Część uprawnień jest nadawana automatycznie i wynika z roli projektowej użytkownika.

Szczegóły uprawnień

Uprawnienia - szczegóły
 1. Użytkownik – informacja mówiąca o tym, czyje uprawnienia na projekcie przedstawia okno.
 2. Funkcje projektowe – tym miejscu są wypisywane wszystkie funkcje projektowe, które zostały nadane użytkownikowi na tym projekcie.
 3. Zapisz i zamknij – za pomocą tego przycisku zapisujemy wszystkie zmiany i zamykamy modal.
 4. Zapisz – Przycisk zapisuje wszystkie zmiany na modalu.
  Usuń – Za pomocą tego przycisku możemy usunąć uprawnienia użytkownika do projektu. Opcja jest zablokowana gdy użytkownik pełni jakieś role projektowe.
 5. Zamknij – za pomocą tego przycisku możemy zamknąć okno. Należy pamiętać aby przed zamknięciem zapisać wszystkie zmiany.
 6. Uprawnienia – uprawnienia nadajemy osobno dla każdej z zakładek projektu. W zależności od zakładki dostępne opcje to:
  – Brak dostępu (użytkownik nie ma dostępu do zakładki)
  – Podgląd (użytkownik ma wgląd do wszystkich elementów, ale nie ma możliwości edycji)
  – Administrator (użytkownik ma wgląd do wszystkich elementów oraz może je edytować)