Projekt - ryzyka

Lista ryzyk

Ryzyka
 1. Mapa ryzyk – diagram przedstawia rozkład ryzyk na podstawie wpływu na projekt oraz prawdopodobieństwa wystąpienia.
 2. Liczba ryzyk – liczba mówi nam o tym, ile ryzyk występuje z określony wpływem oraz prawdopodobieństwem.
 3. Dodawanie – za pomocą tego przycisku możemy dodać nowe ryzyko. Po kliknięciu pojawia się okno szczegółów ryzyka.
 4. Chowanie/ pokazywanie mapy ryzyk – za pomocą tego przycisku możemy chować lub pokazywać mapę ryzyk.
 5. Priorytet ryzyka – kolor odpowiada przecięciu się na mapie ryzyk wpływu oraz prawdopodobieństwa.
 6. Nazwa – klikając w nazwę zostajemy przeniesieni do szczegółów ryzyka.
 7. Status – kolumna informuje nas o statusie ryzyka. Dostępne statusy to: zidentyfikowane, aktywne, zamknięte.
 8. Harmonogram – informacja o tym, do jakiego elementu harmonogramu przypisane jest dane ryzyko.
 9. Prawdopodobieństwo – wartość mówi nam o prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Skala zawiera wartości od 1 do 5 gdzie: 1 oznacza prawie niemożliwe zaś 5 prawie pewne.
 10. Wpływ – wartość mówi nam o wpływie na projekt danego ryzyka. Skala zawiera wartości od 1 do 5 gdzie: 1 oznacza bardzo mały wpływ zaś 5 bardzo duży wpływ.

Szczegóły ryzyka

Szczegóły - ryzyka
 1. Nazwa ryzyka – w tym miejscu możemy podać oraz zmienić nazwę ryzyka.
 2. Zapisz i zamknij – za pomocą tego przycisku zapisujemy wszystkie zmiany i zamykamy modal.
 3. Zapisz – przycisk zapisuje wszystkie zmiany na modalu.
  Usuń – za pomocą tego przycisku możemy usunąć ryzyko. Usunięcie ryzyka wymaga potwierdzenia.
 4. Zamknij – za pomocą tego przycisku możemy zamknąć okno. Aby nie utracić zmian przed zamknięciem, należy wcześniej je zapisać.
 5. Status – za pomocą listy rozwijanej możemy zamienić status ryzyka. Dostępne opcje to: zidentyfikowane, aktywne, zamknięte.
 6. Właściciel – spośród wszystkich użytkowników systemu mamy możliwość przypisania właściciela do produktu. Aby usunąć właściciela należy kliknąć krzyżyk w prawej części listy użytkowników.
 7. Prawdopodobieństwo – lista rozwijana dzięki, której wybieramy prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka. Skala zawiera wartości od 1 do 5 gdzie: 1 oznacza prawie niemożliwe zaś 5 prawie pewne.
 8. Wpływ – lista rozwijana, dzięki której wybieramy wpływ na projekt danego ryzyka. Skala zawiera wartości od 1 do 5 gdzie: 1 oznacza bardzo mały wpływ zaś 5 bardzo duży wpływ.
 9. Projekt – w sekcji informacje wyświetlana jest informacja o tym, do jakiego projektu przypisane jest ryzyko. Nie ma możliwości zmiany projektu.
 10. Harmonogram – w tym miejscu możemy wybrać element harmonogramu, z którym ma być powiązany produkt. Aby usunąć powiązanie, należy kliknąć krzyżyk za nazwą elementu harmonogramu. Klikając w nazwę, pojawi się okno z informacjami dotyczącymi zadania.
 11. Kategoria – lista rozwijana z utworzonymi przez organizację kategoriami ryzyk. Aby dodać lub usunąć kategorię można to zrobić w ustawieniach systemowych.
 12. Data identyfikacji – jest to data utworzenia ryzyka. Jest ona zapisywana automatycznie i nie można jej zmienić.
 13. Opis i plan działania – pole opisowe, w którym możemy zamieścić więcej informacji na temat ryzyka oraz planu działania w przypadku materializacji ryzyka.
 14. Komentarze – lista wszystkich komentarzy, które zostały dodane w ryzku. Jest ona posortowana chronologicznie, a nad każdym komentarzem widać awatar osoby dodającej oraz datę dodania.
 15. Okno do dodawania nowych komentarzy – miejsce, w którym możemy wpisać nowy komentarz. Zostanie on odłożony w momencie zapisania zmian w oknie ryzyka.
 16. Wpływ na harmonogram – pole opisowe, w którym możemy zamieścić więcej informacji na temat wpływu ryzyka na harmonogram projektu.
 17. Wartość wpływu na harmonogram – miejsce, w którym podajemy wartość wpływu na harmonogram wyrażoną w dniach.
 18. Wpływ na budżet – pole opisowe, w którym możemy zamieścić więcej informacji na temat wpływu ryzyka na budżet projektu.
 19. Wartość wpływu na budżet – miejsce, w którym podajemy wartość wpływu na budżet projektu wyrażoną w pieniądzach.
 20. Wpływ na finalny produkt projektu – pole opisowe, w którym możemy zamieścić więcej informacji na temat wpływu ryzyka na finalny produkt projektu.
 21. Załączniki – za pomocą plusa możemy dodać załączniki do ryzyka. Możemy je dodać w formie pliku lub linku do zewnętrznego repozytorium.