Projekt - przegląd

Lista przeglądów

Projekty - przegląd
 1. Gotowość na projekt – zielony znacznik mówi nam o tym na który przegląd jesteśmy już gotowi. Gotowość na przegląd można zaznaczyć w szczegółach przeglądu.
 2. Status przeglądu – Ikonki przed nazwą przeglądu oznaczają status. Szary – oczekujący natomiast zielony oznacza status zamknięty.
 3. Nazwa przeglądu – klikając w nazwę przeglądu zostaniemy przekierowani do jego szczegółów.
 4. Data przeglądu – data mówi nam kiedy odbędzie się lub odbył się przegląd.

Szczegóły przeglądu

Dla przeglądów zamkniętych wszystkie pola edycji są zablokowane do edycji. Natomiast wykresy przedstawiają dane z projektu na moment zamknięcia przeglądu. Dla przeglądów oczekujących instrukcje zostały zamieszczone poniżej:

Przegląd - projekt - szczegóły
 1. Nazwa przeglądu
 2. Data przeglądu
 3. Zapisz i zamknij – za pomocą tego przycisku zapisujemy wszystkie zmiany i zamykamy modal.
 4. Zapisz – przycisk zapisuje wszystkie zmiany na modalu.
 5. Zamknij – za pomocą tego przycisku możemy zamknąć szczegóły przeglądu. Należy pamiętać aby przed zamknięciem zapisać wszystkie zmiany.
 6. Projekt – wiersz pokazuje status oraz nazwę projektu.
 7. Gotowość na przegląd – za pomocą przycisku możemy określić, czy projekt jest już gotowy do przeglądu czy nie.
 8. Informacje – sekcja przedstawia informacje z projektu takie jak: planowany koniec, planowany budżet, odchylenia od planu, kierownika i sponsora projektu oraz wykres postępu prac na harmonogramie.
 9. Kondycja – sekcja przedstawia informację na temat kondycji projektu, zaciąganej z ustawień projektowych. Dodatkowo obok jest pole, w którym możemy zamieścić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące kondycji projektu”.
 10. Harmonogram – sekcja przedstawia wykres zadań na harmonogramie w rozbiciu po statusie oraz pokazuje ile zadań jest opóźnionych. Dodatkowo obok znajduje się pole, w którym możemy zamieścić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące kondycji harmonogramu.
 11. Koniec projektu – wykres przedstawiający zmiany planu daty końca projektu.
 12. Decyzje zarządu – pole, w którym zarząd, bądź grupa organizująca przegląd może zamieścić swoje decyzje.
 13. Zagadnienia wymagające decyzji – pole, w którym kierownik projektu może zamieścić informacje dla zarządu jakich decyzji od nich potrzebuje.
 14. Ryzyka – sekcja zawiera mapę ryzyk oraz pole, w którym możemy zamieścić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące ryzyk na projekcie.
 15. Budżet – sekcja przedstawia wykres budżetu z uwzględnieniem szczegółowego rozbicia na wykonanie, prognozę, plan oraz odchylenie. Dodatkowo obok znajduje się pole, w którym możemy zamieścić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące budżetu projektowego.
 16. Budżet projektu – wykres zaciąga się automatycznie z zakładki “Plan” na projekcie i pokazuje zmiany dotyczące planowanego budżetu.