Projekt - produkty

Lista produktów

Produkty - lista
 1. Dodaj – za pomocą tego przycisku możemy dodać nowy produkt. Po kliknięciu pojawi się puste okno szczegółów produktu.
 2. Status produktu – ikonki przed produktem oznaczają jego status. Szary – oczekujący, niebieski – w trakcie, natomiast zielony oznacza status wykonano.
 3. Nazwa produktu – klikając w nazwę produktu jesteśmy przekierowani do jego szczegółów.
 4. Harmonogram – kolumna mówi nam o tym, do jakiego elementu harmonogramu przypisany jest dany produkt.
 5. Właściciel – kolumna informuje o tym, kto jest przypisany jako właściciel produktu.

Szczegóły produktu

Produkty - szczegóły
 1. Nazwa produktu – w tym miejscu możemy podać oraz zmienić nazwę produktu.
 2. Status produktu – za pomocą listy rozwijanej możemy zamienić status projektu. Dostępne opcje to: oczekujący, w trakcie, wykonano.
 3. Właściciel produktu – spośród wszystkich użytkowników systemu mamy możliwość przypisania właściciela do produktu. Aby usunąć właściciela, należy kliknąć krzyżyk w prawej części listy użytkowników.
 4. Zapisz i zamknij – za pomocą tego przycisku zapisujemy wszystkie zmiany i zamykamy modal.
 5. Zapisz – przycisk zapisuje wszystkie zmiany na modalu.
  Usuń – za pomocą tego przycisku możemy usunąć produkt. Usunięcie produktu wymaga potwierdzenia.
 6. Projekt – w sekcji informacje wyświetlana jest informacja o tym, do jakiego projektu przypisany jest produkt. Nie ma możliwości zmiany projektu.
 7. Harmonogram – w tym miejscu możemy wybrać element harmonogramu, z którym ma być powiązane ryzyko. Aby usunąć powiązanie należy kliknąć krzyżyk za nazwą elementu harmonogramu. Klikając w nazwę pojawi się okno z informacjami dotyczącymi elementu harmonogramu.
 8. Data wykonania – dla produktów nie powiązanych z harmonogramem w tym miejscu możemy wybrać datę wykonania. Jeśli produkt jest powiązany z elementem harmonogramu data jest zaciągana automatycznie i oznacza datę końca elementu na harmonogramie
 9. Opis – pole opisowe, w którym możemy zamieścić więcej informacji na temat produktu, sposobu i kryteriów jego odbioru.
 10. Produkt końcowy – miejsce w którym możemy dodać załączniki produktu końcowego. Złączniki możemy dodać w formie pliku lub linku do zewnętrznego repozytorium.
 11. Wzorce – miejsce w którym możemy dodać wzorce do uzupełnienia, tak aby otrzymać produkt końcowy według określonych wytycznych. Złączniki możemy dodać w formie pliku lub linku do zewnętrznego repozytorium.
 12. Najlepsze praktyki – miejsce, w którym możemy dodać załączniki, pokazujące najlepiej wykonane produkty w naszej firmie, na podstawie których ma zostać wykonany produkt końcowy. Złączniki możemy dodać w formie pliku lub linku do zewnętrznego repozytorium.