Projekt - dokumenty

Lista dokumentów

Dokumenty - lista
 1. Karty projektu – zbiór wszystkich kart projektów utworzonych na projekcie. Sekcje można zwijać oraz rozwijać strzałką na początku sekcji.
 2. Aktualna karta projektu – aktualna karta projektu, którą można edytować. Po kliknięciu w nią jesteśmy przekierowani do jej szczegółów.
 3. Historyczne karty projektów – z każdym odłożeniem planu dla projektu jest odkładana karta projektu na moment odłożenia nowego planu. Historyczna karta projektu jest nieedytowalna. Klikając w datę zostaniemy przekierowani do szczegółów historycznej karty.
 4. Karta zamknięcia projektu – klikając w kartę zamknięcia zostaniemy przekierowani do jej szczegółów.

Karta projektu

Karta projektu

 1. Zapisz – za pomocą tego przycisku zapisujemy wszystkie zmiany na karcie projektu.
 2. Drukuj – klikając w ten przycisk możemy wydrukować kartę projektu.
 3. Nazwa projektu – wartość można zmienić na projekcie w zakładce “Ustawienia”.
 4. Informacje – sekcja wyświetla najważniejsze informacje dotyczące projektu. Aby je edytować należy przejść do zakładki “Ustawienia” na projekcie
 5. Opis projektu – zbiór pól opisowych, które można edytować. Należy pamiętać aby po zakończonej edycji zapisać wszystkie zmiany przyciskiem “Zapisz” (1)
 6. Mierniki oceny projektu – klikając w plus możemy dodać nowy miernik dla projektu (KPI). Należy podać nazwę, stan początkowy oraz końcowy, jaki chcemy uzyskać po wykonaniu projektu. Mierniki można usunąć za pomocą krzyżyka znajdującego się za nazwą miernika. Wszystkie zmiany należy zapisać za pomocą przycisku “Zapisz” (1)
 7. Harmonogram – sekcja pokazuje datę startu i końca projektu oraz czas trwania. W przypadku odłożenia planu projektu wartość jest zaciągana z zakładki “Plan”. Jeśli dla projektu nie został jeszcze odłożony plan wartości są w tym miejscu edytowalne.
 8. Budżet i korzyści – W pierwszej kolejności jest wyświetlany scoring projektu, jeśli został utworzony. W kolejnych polach użytkownik może podać planowy budżet projektu jeśli nie został jeszcze utworzony plan na projekcie. Jeśli projekt posiada już choć jeden plan, aktualna wartość budżetu jest zaciągana z zakładki “Plan”. W kolejnych polach użytkownik może podać dodatkowe przychody, oszczędności kosztowe, wartość bieżącą netto (NPV), stopę zwrotu (IRR), okres zwrotu oraz korzyści jakościowe z realizacji projektu. Wszystkie zmiany należy zapisać za pomocą przycisku “Zapisz” (1).
 9. Fazy i kamienie milowe – sekcja przedstawia wszystkie fazy i kamienie milowe utworzone na harmonogramie. Elementy zaciągają się automatycznie i można je edytować z poziomu zakładki “Harmonogram”.

Karta zamknięcia

Karta zamknięcia projektu
 1. Zapisz – za pomocą tego przycisku zapisujemy wszystkie zmiany na karcie projektu.
 2. Drukuj – klikając w ten przycisk możemy wydrukować kartę projektu.
 3. Nazwa projektu – wartość można zmienić na projekcie w zakładce “Ustawienia”.
 4. Informacje – sekcja wyświetla najważniejsze informacje dotyczące projektu. Aby je edytować należy przejść do zakładki “Ustawienia” na projekcie
 5. Podsumowanie realizacji – zbiór pól opisowych, które można edytować. Należy pamiętać aby po zakończonej edycji zapisać wszystkie zmiany przyciskiem “Zapisz” (1)
 6. Harmonogram – sekcja pokazuje wykres zmian daty końca projektu zaciągany z zakładki “Plan”. Widoczne są też wartości zaciągane automatycznie takie jak: start, koniec, czas trwania, planowy koniec i odchylenie. Poniżej dat znajduje się sekcja opisowa dotycząca podsumowania realizacji harmonogramu.
 7. Budżet – sekcja pokazuje wykres zmian budżetu projektu zaciągany z zakładki “Plan”. Widoczne są też wartości zaciągane automatycznie takie jak: wykonanie, planowany budżet i odchylenie. Poniżej wartości znajduje się sekcja opisowa dotycząca podsumowania realizacji budżetu.