Projekt- dashboard

Dashboard

Zakładka przedstawia podsumowania z całego projektu. Dane nie są edytowalne, a zaciągają się jedynie z innych zakładek projektu.

Status – sekcja informuje o statusie projektu. Status można zmienić w zakładce “Ustawienia – Informacje”.

Kondycja – sekcja informuje o kondycji projektu. Kondycję można zmienić w zakładce “Ustawienia – Informacje”.

Postęp – wykres pokazuje postęp projektu. Jest on wyliczany na podstawie wykonania i czasu trwania zadań w harmonogramie.

Przegląd – sekcja informuje, ile dni zostało nam do najbliższego przeglądu projektów. Aby zobaczyć dokładnie listę przeglądów, do których jest zgłoszony projekt, należy przejść do zakładki “Przeglądy”.

Harmonogram – sekcja pokazuje zestawienie wszystkich elementów harmonogramu z rozbiciem na statusy (Oczekujący, W trakcie, Wykonano). Liczba elementów w nawiasie z ikonką zegarka mówi o liczbie elementów opóźnionych. W przypadku gdy dla projektu jest odłożony plan projektu, pod wykresem możemy zobaczyć planowaną datę końca oraz odchylenie.

Budżet – wykres przedstawia wykonanie oraz prognozę w zestawieniu z planem projektu. Pod wykresem możemy znaleźć szczegółowe dane dotyczące prognozy, wykonania, planu oraz odchylenia.

Produkty – zestawienie oraz wykres mówi o wszystkich produktach projektowych z rozbiciem na statusy (Oczekujący, W trakcie, Wykonano). Aby zobaczyć pełną listę produktów, należy przejść do zakładki “Produkty”.

Zespół – sekcja przedstawia awatary wszystkich użytkowników, którzy należą do Zespołu projektowego.

Ryzyka – mapa ryzyk określa liczbę wszystkich ryzyk w zależności od wpływu oraz prawdopodobieństwa wystąpienia. Aby zobaczyć listę wszystkich ryzyk, należy przejść do zakładki “Ryzyka”.

Scoring – wykres przedstawia ocenę projektu, wraz z historią zmian. Wszystkie dane są zaciągane z zakładki “Scoring”, gdzie można podejrzeć szczegóły.

Plan – sekcja pokazuje wykresy zmian planu daty końca projektu oraz całkowitego budżetu projektu. Aby wyświetlić szczegóły zmian, należy przejść do zakładki “Plan”.