PMO Przeglądy projektowe

Lista przeglądów

Przeglądy projektowe
 1. Dodaj – za pomocą tego przycisku możemy dodać nowy przegląd projektu. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym należy podać nazwę oraz datę przeglądu.
 2. Status przeglądu – Ikonki przed nazwą przeglądu oznaczają status. Szary – oczekujący natomiast zielony oznacza status zamknięty.
 3. Nazwa przeglądu – klikając w nazwę przeglądu zostaniemy przekierowani do jego szczegółów.
 4. Data przeglądu – data mówi nam kiedy odbędzie się lub odbył się przegląd.

Przegląd – ustawienia

Przeglądy ogólne
 1. Zapisz– za pomocą tego przycisku zapisujemy wszystkie zmiany w zakładce.
 2. Usuń – za pomocą tego przycisku możemy usunąć przegląd. Usunięcie wymaga potwierdzenia.
 3. Nazwa – w tym miejscu możemy edytować nazwę przeglądu. Dla przeglądów o statusie “Zamknięto” opcja edycji jest zablokowana.
 4. Data – w tym miejscu możemy edytować datę przeglądu. Dla przeglądów o statusie “Zamknięto” opcja edycji jest zablokowana.
 5. Status– Za pomocą listy możemy zmienić status na “Zamknięto” gdy przegląd został już zakończony. Pozwoli nam to zarchiwizować dane dotyczące projektów na chwilę zamknięcia. Po zapisaniu zmian zmiana statusu nie jest już możliwa.
 6. Opis– pole opisowe, w którym możemy zawrzeć więcej informacji na temat przeglądu.

Przegląd – lista projektów

Przeglądy - projekty
 1. Dodaj projekt za pomocą tego przycisku możemy dodać nowy projekt do przeglądu. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym możemy wybrać projekty, które chcemy dodać.
  Dodawanie projektów do przeglądu
  W momencie dodania projektu do przeglądu, kierownik projektu otrzyma maila z informacją o dodaniu do przeglądu oraz będzie on widoczny w zakładce “Przeglądy” na dodanym projekcie.
 2. Filtrowanie – po kliknięciu w przycisk pojawia się okno, dzięki któremu możemy w prosty sposób przefiltrować listę po nazwie, statusie, kondycji, kierowniku projektu. Za pomocą krzyżyka na końcu możemy zamknąć oraz schować filtr.
 3. Kolumny – możemy tutaj zdecydować jakie kolumny chcemy widzieć za pomocą przycisków po prawej stronie, zaś przeciągając po lewej stronie przyciski decydujemy o kolejności wyświetlania kolumn w tabeli.
  Kolumny
 4. Gotowość na przegląd – zielony znacznik przed nazwą projektu pokazuje, które z projektów są już gotowe do przeglądu.
 5. Awatar projektu -awatar, który został przypisany do projektu.
 6. Nazwa projektu – klikając w nazwę projektu możemy przejść do szczegółów przeglądu danego projektu.
 7. Projekty zarchiwizowane – znacznik pokazuje projekty, które zostały zarchiwizowane.
 8. Usunięcie projektu z przeglądu – klikając w krzyżyk możemy usunąć wybrany projekt z przeglądu.

Przegląd szczegółów projektu

 1. Nazwa przeglądu – nazwa przeglądu, ustawiona w zakładce “Ustawienia”.
 2. Data przeglądu – data przeglądu, która została ustawiona w zakładce “Ustawienia”.
 3. Zapisz i zamknij – za pomocą tego przycisku zapisujemy wszystkie zmiany i zamykamy modal.
 4. Zapisz – przycisk zapisuje wszystkie zmiany na modalu.
 5. Zamknij – za pomocą tego przycisku możemy zamknąć szczegóły przeglądu projektu. Należy pamiętać aby przed zamknięciem zapisać wszystkie zmiany.
 6. Projekt – wiersz pokazuje status oraz nazwę projektu.
 7. Gotowość na przegląd – za pomocą przycisku możemy określić, czy projekt jest już gotowy do przeglądu czy nie.
 8. Informacje – sekcja przedstawia informacje z projektu takie jak: planowany koniec, planowany budżet, odchylenia od planu, kierownika i sponsora projektu oraz wykres postępu prac na harmonogramie.
 9. Kondycja – sekcja przedstawia informację na temat kondycji projektu, zaciąganej z ustawień projektowych. Dodatkowo obok jest pole, w którym możemy zamieścić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące kondycji projektu”.
 10. Harmonogram – sekcja przedstawia wykres zadań na harmonogramie w rozbiciu po statusie oraz pokazuje ile zadań jest opóźnionych. Dodatkowo obok znajduje się pole, w którym możemy zamieścić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące kondycji harmonogramu projektu.
 11. Koniec projektu – wykres przedstawiający zmiany planu daty końca projektu.
 12. Decyzje zarządu – pole, w którym zarząd, bądź grupa organizująca przegląd może zamieścić swoje decyzje.
 13. Zagadnienia wymagające decyzji – pole, w którym kierownik projektu może zamieścić informacje dla zarządu jakich decyzji od nich potrzebuje.
 14. Ryzyka – sekcja zawiera mapę ryzyk oraz pole, w którym możemy zamieścić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące ryzyk na projekcie.
 15. Budżet – sekcja przedstawia wykres budżetu projektu z uwzględnieniem szczegółowego rozbicia na wykonanie, prognozę, plan oraz odchylenie. Dodatkowo obok znajduje się pole, w którym możemy zamieścić szczegółowe wyjaśnienie dotyczące budżetu projektowego.
 16. Budżet projektu – wykres zaciąga się automatycznie z zakładki “Plan” na projekcie i pokazuje zmiany dotyczące planowanego budżetu.