Administracja grup

Lista grup

Administracja grup użytkowników programu FlexiProject
 1. Dodawanie – za pomocą tego przycisku, możemy utworzyć nową grupę użytkowników. Po kliknięciu pojawia się okno do wprowadzenia nazwy, opisu oraz użytkowników, którzy będą należeć do grupy.
 2. Filtrowanie – po kliknięciu w przycisk pojawia się okno, dzięki któremu możemy w prosty sposób przefiltrować listę po frazie, która występuje w nazwie. Za pomocą krzyżyka na końcu możemy zamknąć oraz schować filtr.
 3. Nazwa grupy – nazwy grupy są pokazywane wraz z awatarami przypisanymi do grupy. Klikając w nazwę grupy możemy przejść do jej szczegółów.
 4. Opis – więcej informacji na temat grupy.
 5. Użytkownicy – Liczba mówiąca o tym jak liczna jest dana grupa użytkowników.
 6. Awatary użytkowników – Po najechaniu na awatar użytkownika możemy zobaczyć imię oraz nazwisko użytkownika.

Uprawnienia

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników w grupie

W tej zakładce definiujemy uprawnienia dla każdej z grup. Uprawnienia nadawane są pojedynczo dla każdej zakładki z menu po lewej stronie. Użytkownik przypisany do grupy może mieć uprawnienia wyższe niż te wynikające z grupy jeśli jego uprawnienia indywidualne są wyższe lub uprawnienia wynikające z przypisania do innej grupy.

Użytkownicy

Wszyscy użytkownicy przypisani do danej grupy

Zakładka wyświetla wszystkich użytkowników przypisanych do grupy.

 1. Dodawanie – za pomocą tego przycisku, możemy dodać nowych użytkowników do grupy.
 2. Usuń – przycisk pojawia się po zaznaczeniu choć jednego użytkownika. Dzięki niemu możemy usnąć użytkowników z grupy.
 3. Szukaj – za pomocą okna możemy przefiltrować listę użytkowników po frazach, które pojawiają się w tabeli.
 4. Zaznacz wszystkich – za pomocą przycisku możemy zaznaczyć wszystkich użytkowników do usunięcia.
 5. Zaznacz użytkownika – dla zaznaczonych użytkowników pojawia się opcja usunięcia.
 6. Użytkownik – informacje dotyczące użytkownika przypisanego do grupy – awatar oraz imię i nazwisko.
 7. E-mail – adres email przypisany do użytkownika.
 8. Status – obecny status użytkownika.

Ustawienia

Ustawienia dotyczące wybranej grupy
 1. Awatar grupy – W tym miejscu wyświetlany jest awatar przypisany do grupy użytkowników.
 2. Zmiana awataru – za pomocą przycisku możemy zmienić awatar dla grupy.
 3. Zapisywanie zmian – wszystkie zmiany w zakładce wymagają zapisania zmian za pomocą tego przycisku.
 4. Nazwa – W tym miejscu możemy zmienić nazwę grupy.
 5. Opis – Za pomocą tego okna możemy dodać opis do grupy.
 6. Usunięcie grupy – Klikając w ten przycisk możemy usunąć grupę. Po usunięciu grupy, użytkownikom przypisanym do grupy zostaną zabrane uprawnienia wynikające z przynależności do grupy.