Administracja użytkowników

Użytkownicy
 1. Dodaj – za pomocą tego przycisku możemy dodać nową osobę do organizacji. Po kliknięciu pojawia się okno, w którym musimy podać adres email nowego użytkownika.
  Dodawanie nowego użytkownika
  Do nowego użytkownika wysyłane jest zaproszenie. Do momentu zaakceptowania użytkownik ma status “Zaproszony”.
 2. Filtr – po kliknięciu w przycisk pojawia się okno, dzięki któremu możemy w prosty sposób przefiltrować listę po frazie, która występuje w nazwie. Za pomocą krzyżyka na końcu możemy zamknąć oraz schować filtr.
 3. Użytkownik – avatar oraz imię i nazwisko użytkownika. Dane edytować może każdy użytkownik w profilu użytkownika.
 4. E-mail – adres email przypisany do użytkownika
 5. Ostatnia wizyta – informacja mówiąca o tym kiedy ostatni raz użytkownik przebywał w aplikacji.
 6. Status – informacja o statusie użytkownika (Aktywny lub Zaproszony).
 7. Uprawnienia – w tym miejscu definiujemy dla użytkownika uprawnienia dla każdej z zakładek. Możemy też przypisać użytkownika do grupy.
  Definiowanie uprawnień dla użytkownika
 8. Konto domenowe – dla organizacji On-Premises pojawia się funkcja, dzięki której użytkownicy mogą logować się domenowo za pomocą Active Directory.
 9. Usuń z organizacji – usuniecie spowoduje zabranie użytkownikowi dostępu do organizacji, przy czym wszystkie jego dane takie jak komentarze czy przypisanie do zadań zostaną zachowane.