Blog o zarządzaniu projektami Najnowsze wpisy

Blog o zarządzaniu projektami
Ustalanie priorytetów w zarządzaniu projektami - blog o zarządzaniu
2019-12-09 09:23:19
Ustalanie priorytetów w zarządzaniu projektami
Porady, Metodyka
Priorytetyzacja ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu zasobami projektu. W czasie kryzysu i ograniczonych zasobów w przedsiębiorstwach jest to bardzo istotne z punktu widzenia podejmowanych decyzji dotyczących uruchomienia nowych projektów, bądź rewidowania już istniejącego portfela projektowego w celu uwolnienia zasobów.
Czytaj więcej
Project Management Office do zarządzania projektami - blog o zarządzaniu projektami
2019-11-25 09:07:48
Project Management Office do zarządzania projektami
Porady
Wdrożenie PMO zapewnia firmie lepszą, szybszą i efektywniejszą realizację projektów z jednoczesnym zachowaniem wymaganej jakości, a co za tym idzie uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Czytaj więcej
Wdrażanie metodyki zarządzania projektami - blog o zarządzaniu projektami
2019-11-11 09:25:06
Wdrożenie metodyki zarządzania projektami
Porady, Metodyka
W czasach nasilającej się konkurencji, dążenia do doskonałości oraz ciągłych poszukiwań optymalnych rozwiązań biznesowych firmy realizują projekty, mające zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku.
Czytaj więcej
Modele systemów do zarządzania projektami w firmie - blog o zarządzaniu
2019-10-28 09:01:41
Modele systemów do zarządzania projektami w firmie
Narzędzia
Systemy zarządzania projektami pomagają kierownikom projektów w śledzeniu postępów i wyników prac, diagnozowaniu problemów osłabiających jakość i skuteczność pracy zespołu i w odpowiednim organizowaniu działań współpracowników.
Czytaj więcej
Najważniejsze funkcje systemu do zarządzania projektami - blog o zarządzaniu projektami
2019-10-14 09:04:05
Najważniejsze funkcje systemu do zarządzania projektami
Narzędzia, Porady
Wszelkie zadania w organizacji można dziś wykonywać przy wsparciu odpowiednich narzędzi informatycznych. Planowanie, przydzielanie zadań, monitorowanie postępów to kluczowe etapy wielu złożonych procesów, w tym realizacji projektów w firmie.
Czytaj więcej
Etapy realizacji projektów - blog o zarządzaniu projektami
2019-09-30 22:00:28
Etapy realizacji projektów
Porady, Metodyka
O jakich najważniejszych etapach w trakcie realizacji projektu nie można zapomnieć? Sprawdź o czym po kolei należy pamiętać. Zarządzanie projektami w firmie to proces, który wymaga od kierownika wiedzy, umiejętności oraz wdrożenia odpowiednich standardów i praktyk.
Czytaj więcej